Теофіпольська центральна районна лікарня

ГРАФІК ВИЇЗДІВ КОНСУЛЬТАТИВНИХ БРИГАД ОБЛАСНИХ ЛПЗ В  Теофіпольську ЦРЛ НА 2018 РІК

 

п/п

 

Обласна лікарня

 ХОДЛ

ХОКД

ХООД

ХОПТД

ХОШВД

ХОПНД

ХОНД

ХОГІВ

ХОСП

ХОЦПБ – СНІД

1.

Теофіпольська ЦРЛ

21.09

11.05

23.03

11.05

27.07

06.04

25.05

15.06

15.06

02.03

25.04

І.   КОРДИНАТИ Теофіпольської ЦРЛ

Місцезнаходження    6824755100      30600 ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ., ТЕОФІПОЛЬСЬКИЙ Р-Н,                  

                                                             СМТ. ТЕОФІПОЛЬ, ВУЛИЦЯ ЗАВОДСЬКА,БУДИНОК 2

                                                              ТЕЛ. 3-00-30 ПРИЙМАЛЬНА ГОЛОВНОГО ЛІКАРЯ.

 

 

ІІ.   ГРАФІК РОБОТИ

 

Амбулаторно-поліклінічна допомога – 8.00-15.40

      (згідно графіка відпрацювання робочого часу)

Стаціонарна допомога - цілодобово

 

ІІІ.    СТРУКТУРА ТЕОФІПОЛЬСЬКОЇ ЦРЛ

1.Загальна структура лікарні

У правління лікарні

Лікувальні підрозділи

Параклінічні підрозділи

      4.4.     Медико - інформаційна служба

Спеціалізовані служби

Планово-фінансова служба

Кадри

Адміністративно - господарська служба

Допоміжні структурні підрозділи

 

1.1. Управління лікарні:

 

Головний лікар.

Заступники головного лікаря:

1.1.3.   Заступник головного лікаря з медичної частини

Завідувач поліклінікою

Завідуючий господарством.

Головна медична сестра.

Головний бухгалтер.

Начальник штабу цивільної оборони.

1.1.9.    Старший   інспектор відділу кадрів.

1.1.10. Медична рада

1.1.11. Рада медичних сестер

1.1.12. Профспілковий кабінет

 

1.2.Лікувальні підрозділи:

 

Поліклініка центральної районної лікарні

 Реєстратура
Кабінети лікарів:

Офтальмолога

Отоларинголога

Психіатра

Нарколога

Дерматовенеролога

Кардіолога

Жіноча консультація

Невропатолога

1.2.11.Онколога
1.2.12.Стоматолога

       1.2.13. Стоматолога - хірурга

Інфекціоніста

Кабінет ЛКК

Фтизіатр

Кабінет профілактики

Оглядовий кабінет

Акушер - гінеколога дитячого і підліткового віку.

Ендокринолога

Кабінет «Довіра»

Денний стаціонар при поліклініці

              Стаціонар:

1.2.23. Приймальне відділення

1.2.24. Хірургічне відділення з травматологічними, гінекологічними                 

            та ЛОР ліжками.

1.2.25. Терапевтичне відділення

1.2.26. Дитяче відділення

1.2.27. Неврологічне відділення

1.2.28. Пологове відділення

1.2.29. Інфекційне відділення

1.2.30. Відділення анестезіології та інтенсивної терапії

 

1.3. Параклінічні підрозділи

          1.3.1      Лікувальні пара клінічні підрозділи:

          1.3.1.1. Фізіотерапевтичний кабінет

          1.3.1.2. Кабінет масажу

          1.3.1.3  Зубопротезний кабінет

          1.3.2.    Діагностичні пара клінічні підрозділи

          1.3.2.1. Кабінет функціональної діагностики

          1.3.2.2  Кабінет флюорографії

          1.3.2.3. Рентгенологічний кабінет

          1.3.2.4. Кабінет ультразвукової діагностики

          1.3.2.5. Кабінет ендоскопії

          1.3.2.6. Клініко-діагностична лабораторія

          1.3.2.7. Бактеріологічна лабораторія

          1.3.2.8. Патологоанатомічне бюро.

 

1.4. Медико-інформаційна служба:

            1.4.1.Інформаційно-аналітичний відділ

           1.4.2. Медичний архів

           1.4.3.Медична бібліотека

Спеціальні служби

          1.5.1.Відділення трансфузіології

Планово-фінансова

          1.6.1.Бухгалтерія

Кадри

Соціально-правовий кабінет

1.9.Адміністративно-господарська служба

          1.9.1. Харчоблок

           1.9.2. Автослужба

           1.9.3. Склади.

           1.9.4. Централізована стерилізаційна.

           1.9.5. Служби технічного забезпечення комунікації.

           1.9.6.Інші служби господарського призначення.

 

IV.    ПОЛОЖЕННЯ ПРО ТЕОФІПОЛЬСЬКУ ЦРЛ

 

1.         Загальне положення

1.1       Теофіпольська центральна районна лікарня являється самостійним лікувально-профілактичним закладом, який забезпечує висококваліфіковану лікувально-профілактичну, стаціонарну і консультативно-поліклінічну допомогу населенню району, являється центром організаційно-методичного керівництва лікувально-профілактичними закладами району.

1.2       Лікарня є закладом, що належить до комунальної власності. Власником майна лікарні є районна рада.

1.3       Рішення про відкриття або закриття центральної районної лікарні приймається районною радою за пропозицією, яка вноситься управлінням охорони здоров’я обласної державної адміністрації

1.4       Основним джерелом фінансування виробничої діяльності, соціального розвитку лікарні, оплати праці працівників є кошти державного бюджету.

1.5       Додатковим джерелом фінансування є кошти, отримані за рахунок госпрозрахункової діяльності по наданню платних послуг населенню й виконання робіт (послуг) підприємствам, організаціям, установам:

благодійні внески, пожертвування підприємств, фондів громадян (у.т.ч. і з-замеж України).

кошти страхових компаній по добровільному страхуванню.

інші джерела, незаборонені законодавством України

1.6       Кошти, які не використані протягом року залишаються на розрахунковому рахунку лікарні й вилученню в бюджет не підлягають.

1.7       Лікарня здійснює будь-які види господарської діяльності, якщо вони не заборонені законодавством і відповідають меті передбаченій Статутом лікарні. Лікарня, вільна у виборі предмета договору, визначенні зобов’язень, будь-яких інших умов громадських взаємовідносин, що не суперечать законодавству.

1.8       Лікарня постійно вирішує питання свого матеріально-технічного забезпечення через систему прямих договорів, посередницьких організацій України та інших держав.

1.9       Лікарня реалізує свої послуги за цінами і тарифами, що встановлюються самостійно або на договірній основі а у випадках передбачених законодавчими актами України за державними цінами і тарифами

1.10.    Теофіпольська центральна районна лікарня надає медичну допомогу

населенню району, а    

              в ургентному порядку всім, хто звертається.

Потужність і спеціалізація відділень і служб ЦРЛ визначається характером вирішувальних завдань, поставлених управлінням охорони здоров'я обласної адміністрації.

На основі діючого законодавства Теофіпольська центральна районна лікарня розробляє Статут. З дня затвердження Статуту центральна районна лікарня е юридичною особою, користується правами і виконує обов’язки передбачені Статутом.

Лікарня веде облік і подає звіти про свою роботу в установлені терміни.

З метою більш повного забезпечення населення спеціалізованою допомогою, Теофіпольська центральна районна лікарня може створювати і очолювати або входити до складу територіальних медичних об'єднань / ТМО /.

В своїй діяльності Теофіпольська центральна районна лікарня керується цим положенням Статутом «Основами законодавства про охорону здоров’я України», наказами і рішеннями Міністерства охорони здоров’я України, управління охорони здоров’я держадміністрації.

2. Завдання і функції

2.1                   Забезпечення в повному об’ємі висококваліфікованої стаціонарної медичної допомоги  населенню району.

2.2       Надання в повному об’ємі висококваліфікованої спеціалізованої консультативної допомоги населенню в умовах консультативної поліклініки та при планових виїздах в медичні заклади раною.

2.3       Надання міським і  сільським лікувально - профілактичним закладам організаційно- методичної допомоги з питань підвищення культури їх роботи і якості лікувально - профілактичного обслуговування населення.

2.4       Посилення взаємодії і наступності в роботі з іншими лікувально- профілактичними і санітарно - гігієнічними закладами району, області.

2.5       Потужність і спеціалізація відділень лікарні визначається характером завдань, поставлених управлінням охорони здоров’я облдержадміністрації за погодженням з власником майна або уповноваження ним органом.

2.6       Районна лікарня забезпечує.

Своєчасне, повне і якісне проведення лікувально-діагностичних процедур, лікарських призначень, маніпуляцій, оперативних втручань, тощо ;

Систематичне підвищення якості медичного огляду, обслуговування хворих;

Своєчасне освоєння упровадження і поширення передового досвіду роботи лікувально-профілактичних закладів, досягнень науки і наукової організації праці медичних працівників;

Екстрену та невідкладну допомогу хворим і потерпілим, які звернулися безпосередньо в лікарню та при виїздах швидкої та невідкладної допомоги;

Додержання санітарних норм і правил в експлуатації обладнання і апаратура утримання приміщень та при виконанні лакувально-діагностичних процедур,

Безперебійну роботу медичної апаратури, механізмів, інженерно-технічних комунікацій і споруд, санітарного транспорту,

Раціональне використання трудових, фінансових і матеріальних ресурсів;

Безперебійне постачання необхідними засобами і матеріалами медичного і господарського призначення;

Додержання правил техніки безпеки, охорони праці, протипожежних заходів;

Додержання персоналом норм етики і деонтології;

2.7       Теофіпольська центральна районна лікарня проводить:

Розроблення окремих програм медичної допомоги, надає допомогу в їх реалізації та оцінку ефективності;

Складання, зміна штатного розпису;

Тарифікацію посад, які зараховані згідно штатного розпису,

Нормування праці;

Підбір, облік, розстановку і виховання кадрів;

Заходи по поліпшенню умов праці і відпочинку персоналу, вирішення деяких соціальних питань;

Планово - фінансовану діяльність, формування і використання по кошторису фондів економічного і соціального розвитку, матеріального стимулювання;

Облік результатів роботи персоналу і контроль біжучої діяльності з веденням відповідної облікової і звітної медичної документації.

2.8        В залежності від поставлених завдань лікарня здійснює такі види діяльності.

2.8.1.    Вивчення, аналіз захворюваності і смертності населення району зокрема 

            працездатного віку;

2.8.2.    Розробку пропозицій по профілактиці найбільш поширених захворювань та їх

            ранньому виявленню, особливо професійних;

2.8.3     Своєчасну госпіталізацію і виписку хворих з рекомендаціями по їх подальшому

            лікуванню;

2.8.4     Своєчасний і повний комплекс заходів по додержанню належного лікувально –

            охоронного режиму і догляду хворих;

2.8.5     Своєчасну діагностику і лікування ускладнень, що виникли у хворих на попередніх

            етапах медичної допомоги;

2.8.6     Медичну, соціальну і професійну реабілітації хворих в стаціонарних умовах лікарні;

2.8.7     Кваліфікаційний медичний і медико - соціальний догляд за хворими хронічними

            захворюваннями в умовах стаціонару;

2.8.8     Надання платних послуг згідно з переліком та доповненнями затвердженими

            Постановами Кабінету Міністрів України;

2.8.9     Гігієнічне навчання хворих і пропаганду здорового способу життя серед населення

            району.

2.9        Направляє хворих, які приймали участь в ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС відповідно

            розпорядженням МОЗ України на консультацію в спеціалізовані заклади України.

2.10      Лікарня забезпечує ведення облікової і звітної документації про свою діяльність згідно

            вимог МОЗ України.

2.11      При центральній районній лікарні організовується лікарняна медична рада, рада

            медичних сестер, секції наукових товариств та ряд інших громадських організацій,

            діяльність яких направлена на підвищення рівня і культура медичної допомоги.

 

3. Права

 

            Теофіпольська центральна районна лікарня має право :

Розробляти і затверджувати організаційну структуру лікарні, виходячи з потреб населення і інтереси лікарні;

Незалежно від ліжкової потужності центральна районна лікарня затверджує у своєму складі:

Поліклініку

клініко-діагностичну лабораторію

фізіотерапевтичний кабінет

кабінет функціональної діагностик

кабінет УЗД

ендоскопічний кабінет

рентгенологічний кабінет

інформаційно- аналітичний відділ.

Ряд допоміжних структурних підрозділів:

харчоблок

відділ кадрів

бухгалтерія

господарська частина

складські приміщення

архів

бібліотека

Розробляти і затверджувати організаційну структуру управління, виходячи з суспільно необхідних цілей і існуючої структури лікарні,

Вибирати спосіб розподіл}' коштів єдиного фінансового фонду відповідно затвердженого Статуту лікарні.

Затверджувати перспективні і поточні планові завдання структурних підрозділів та лікарні в цілому, виходячи з потреб населення і керуючись контрольними цифрами.

Формувати і затверджувати штатний розпис в межах фонду заробітної плати.

 3.7      Встановлювати посадові оклади відповідно діючих схем.

 3.8      Користуватись банківським кредитом в установленому порядку.

 3.9      Визначати потребу в ресурсах і набувати їх в порядку оптової торгівлі або централізовано з врахуванням лімітів на ці ресурси.

 3.10     Продавати, обмінювати, здавати в оренду, надавати в тимчасове користування іншим організаціям, кооперативам, працівникам лікарні, будівлі, обладнання, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності крім продуктів харчування, а також їх списування з балансу ,якщо вона зношені або морально застарілі.

 

3.11      Заключати господарські та трудові договори з підприємствами, організаціями, науковими закладами, кооперативами, спеціалістами на виконання окремих досліджень або надання додаткових медико - соціальних послуг.

3.12      Оскаржувати в Державному арбітражі з вимогою відшкодування збитків нормативних актів, прийнятих вищестоящими органами охорони здоров’я, які обмежують права лікарні або спричиняють їй збитки.

3.13      Придбання, приймання, зберігання, призначення відпуск, облік та контроль наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів проводиться у відповідності до Наказу МОЗ України від 187.12.9? року Ка 356 «Про затвердження порядку обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів в державних і комунальних закладах охорони здоров’я України»

 

4. Управляння центральною районною лікарнею.

 

 Здійснюється на основі принципів демократичного централізму, поєднання централізованого керівництва і самоуправління трудового колективу.

Єдиноначальність здійснюється головним лікарем, його заступниками по відповідних напрямках роботи, завідуючими відділеннями, кабінетами, службами лікарні.

Посади відносять до компетенції:

Головного лікаря - управління охорони здоров’я району за погодженням з управлінням охорони здоров’я обласної державної адміністрації;

Заступників - головного лікаря районної лікарні за погодженням з районною державною адміністрацію.

Завідуючих відділеннями, кабінетами, службами - головного лікаря району за погодженнями з управлінням охорони здоров’я обласної державної адміністрації.

Головний лікар центральної районної лікарні призначається і звільнюється наказом управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації, а його заступники, завідуючі відділеннями кабінетами, службами - відповідно наказу головного лікаря району.

Головний лікар району без доручення репрезентує інтереси колективу лікарні в усіх установах та організацій, розпоряджається майном лікарні, заключає договори, має право видавати доручення окремим його членам, відкривати в банках розрахункові рахунки та інші рахунки.

Основною формою повноважень трудового колективу е загальні збори трудового колективу, які затверджують плани соціально-економічного розвитку лікарні і вирішують інші важливі питання її діяльності.

Повноваження і регламент загальних зборів, процедура виборів ради трудового колективу визначаються Статутом центральної районної лікарні, діючого законодавства.

Головний лікар лікарні видає накази і розпорядження ,які е обов’язковими для виконання працівниками лікарні. Рішення заступників,керівників структурних підрозділів, е також обов’язковими для всіх працівників лікарні або відповідного підрозділу

Для вирішення окремих оперативних завдань/ або виниклих проблем діяльності лікарні/ мажуть створюватись тимчасові комісії, комітети з числа працівників лікарні, в подальшому називаються громадськими формами управління.

Право на утворення і визначення громадських форм управління надається головному лікарю лікарні.

Склад громадських форм управління, їх завдання, функції і права визначаються Статутом центральної районної лікарні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Версія для слабо- зорих