Центр первинної медико-санітарної допомоги

        Структура та штатний склад КЗ «Теофіпольський ЦПМСД»

 

   Адреса: 30600, Хмельницька область, Теофіпольський район, смт.Теофіполь, вул.Заводська, 2

Комунальний заклад «Теофіпольський центр медико-санітарної допомоги» Теофіпольської районної ради Хмельницької області створений відповідно до рішення Теофіпольської районної ради від 29.03.2013р №10-14/2013 „Про створення комунального закладу „Теофіпольський центр первинної медико-санітарної допомоги” та повноцінно почав функціонувати з 01.10.2013 року. Структура Центру налічує 49 закладів охорони здоров’я району, а саме: 41 ФП, 2 ФАПи та 6 АЗПСМ.

 

Розподіл закладів  КЗ «Теофіпольський ЦПМСД»

по приписних дільницях:

 Теофіпольська амбулаторія загальної практики - сімейної медицини

 Завідувач: Мороз Світлана Володимирівна

 • ФАП с.Кунча
 • ФАП с.Човгузів
 • ФП с.Дмитрівка
 • ФП с.Лідихівка
 • ФП с.Червона Дубина
 • ФП с.Строки
 • ФП с.Заруддя
 • ФП с.Троянівка
 • ФП с.Вовківці
 • ФП с.Кривовілька
 • ФП с.Новоставці
 • ФП с.Турівка
 • ФП с.Карабіївка
 • ФП с.Коров’є
 • ФП с.Михнівка
 • ФП с.Гаврилівка
 • ФП с.Караїна
 • ФП с.Медисівка

Базалійська амбулаторія загальної практики сімейної медицини

              Завідувач: Фесун Іван Васильович

 • ФП с.Нова Іванівка
 • ФП с.Гальчинці
 • ФП с.Єлізаветпіль
 • ФП с.Малі Жеребки
 • ФП с.Михиринці
 • ФП с.Борщівка
 • ФП с.Василівка
 • ФП с.Великий Лазучин
 • ФП с.Малий Лазучин
 • ФП с.Ординці
 • ФП с.Лютарівка

Святецька амбулаторія загальної  практики сімейної медицини

              Завідувач: Самойлюк Володимир Володимирович

 • ФП с.Мар’янівка
 • ФП с.Лисогірка

    Волице  – Полівська амбулаторія загальної  практики сімейної медицини

Завідувач: Зайонц Йосип Володимирович

 • ФП с.Колки
 • ФП с.Олійники

Шибенська амбулаторія загальної практики сімейної медицини

Завідувач: Невеличук Анатолій Петрович

 • ФП с.Гаївка
 • ФП с.Воронівці
 • ФП с.Колісець
 • ФП с.Немиринці
 • ФП с.Ільківці

Поляхівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини

             Завідувач: Погомій Валерій Іванович

 • ФП с.Кузьминці
 • ФП с.Рідка
 • ФП с.Бережинці
 • ФП с.Романово
 • ФП с.Волиця

 

Штатна чисельність КЗ «Теофіпольський ЦПМСД» становить 142 посади, з них: 25,5 посад лікарів; 82,5 посади середнього медичного персоналу; 8 посад молодшого медичного персоналу; 26 посад інших. 

 

 

 


____________________________________________________________________

                                       Затверджую

                                                                   Голова Теофіпольської

                                                   районної ради

                                                                              ____________ А.В. Петринюк

                                                                             «___» ______________201__р.

 

 

СТАТУТ

Комунального закладу

«Теофіпольський

центр первинної медико-санітарної допомоги»

Теофіпольської районної ради

Хмельницької області

(нова редакція)

 

 

 

 

смт. Теофіполь

2017 рік

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Центр первинної медико-санітарної допомоги (далі – Центр) є комунальним закладом охорони здоров’я, який належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ Теофіпольського району та надає первинну медико-санітарну допомогу (далі – ПМСД) населенню Теофіпольського району (далі – населення).

   1.2. Центр створений відповідно до рішення Теофіпольської районної ради від 29.03.2013р №10-14/2013 «Про створення комунального закладу «Теофіпольський центр первинної медико-санітарної допомоги».

1.3. Центр заснований на базі відокремленої частини комунального майна, яке належить до спільної власності територіальних громад району,  управління яким здійснює Теофіпольська районна рада.

1.4. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також актами уповноваженого органу управління та іншими нормативно-правовими актами і цим Статутом.

 

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ.

2.1. Найменування:

повне українською мовою: Комунальний заклад «Теофіпольський центр первинної медико – санітарної допомоги» Теофіпольської районної ради Хмельницької області;

скорочене українською мовою: КЗ «Теофіпольський ЦПМСД»;

2.2. Місцезнаходження: 30600, Хмельницька область, Теофіпольський район, смт.Теофіполь, вул. Заводська, 2.

 

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ.

3.1. Центр створений з метою реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я, що передбачає проведення на території Теофіпольського району (смт. Теофіполь, смт. Базалія, Бережинці, Борщівка, В.Лазучин, Василівка, Вовківці, Волиця-Польова, Волиця, Воронівці, Гаврилівка, Гальченці, Дмитрівка, Єлізаветпіль, Заруддя, Ільківці, Карабіївка, Караїна, Колісець, Колки, Коров’є, Кривовілька, Кузьминці, Кунча, Лисогірка, Лідихівка, Лютарівка, М.Жеребки, М.Лазучин, Мар’янівка, Медисівка, Михиринці, Михнівка, Н.Іванівка, Немиренці, Новоставці, Олійники, Ординці, Рідка, Романово, Строки, Святець, Троянівка, Турівка, Гаївка, Ч.Дубина, Човгузів, Поляхова, Шибено) заходів, спрямованих на:

забезпечення населення доступною, своєчасною, якісною та ефективною первинною медико-санітарною допомогою;

забезпечення керованості та безперервності медичної допомоги.

3.2. Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Центру є:

організаційно-методичне керівництво та координація діяльності структурних підрозділів Центру на території Теофіпольського району з питань надання населенню доступної, своєчасної, якісної та ефективної первинної медико-санітарної допомоги;

організація надання первинної медико-санітарної допомоги, у тому числі невідкладної, у визначеному законодавством порядку;

проведення профілактичних щеплень;

забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря, що надає первинну медико-санітарну допомогу (лікаря загальної практики – сімейного лікаря, дільничного терапевта, дільничного педіатра), у визначеному законодавством порядку;

планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та диспансеризації населення;

забезпечення дотримання наступності та послідовності у наданні медичних послуг населенню Теофіпольського району із закладами охорони здоров’я та установами, що надають вторинну (спеціалізовану), третинну (високоспеціалізовану) та екстрену медичну допомогу (медичний маршрут пацієнта);

організація відбору та спрямування хворих на консультацію та лікування до закладів охорони здоров’я та установ, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, а також відбору хворих на санаторне-курортне лікування та реабілітацію у визначеному законодавством порядку;

забезпечення дотримання стандартів та уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги;

впровадження нових форм та методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації захворювань та станів;

організація стаціонарозамінних форм надання медичної допомоги;

проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;

направлення на МСЕК осіб із стійкою втратою працездатності;

участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз'яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;

організація пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку;

проведення заходів з попередження і своєчасного виявлення захворювань, зменшення рівня ускладнень, інвалідності та смертності населення, в першу чергу від попереджувальних захворювань та станів;

координація впровадження та контроль за виконанням місцевих програм та заходів з питань удосконалення надання первинної медико-санітарної медичної допомоги;

визначення проблемних питань надання первинної медико-санітарної допомоги в Теофіпольському районі та шляхів їх вирішення;

розробка планів розвитку первинної медико-санітарної допомоги населенню Теофіпольського району;

проведення спільно з санітарно-епідеміологічною службою профілактичних та протиепідемічних заходів;

визначення потреби структурних підрозділів Центру та населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою;

моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних засобів;

моніторинг виконання та фінансового забезпечення державних соціальних нормативів із забезпечення населення первинною медико-санітарною допомогою;

вивчення, аналіз і прогнозування показників стану здоров'я населення та участь у розробці заходів, спрямованих на збереження і покращення здоров’я населення;

забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Центру;

медична практика;

зберігання, перевезення, придбання, пересилання, відпуск, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

інші функції, що випливають з покладених на Центр завдань.

3.3. Центр може бути клінічною базою вищих медичних навчальних закладів усіх рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти.

 

4. ПРАВОВИЙ СТАТУС.

4.1. Центр є юридичною особою публічного права.

4.2. Центр є неприбутковою установою.

4.3. Центр користується закріпленим за ним комунальним майном на праві оперативного управління.

4.4. Збитки, завдані Центру внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.

4.5. Центр має самостійний баланс, рахунки в Державному казначействі України, установах банків, у тому числі (в іноземній валюті), круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.

4.6. Держава та уповноважений орган управління не відповідають за зобов'язаннями Центру, а Центр не відповідає за зобов'язаннями держави та уповноваженого органу управління, окрім випадків передбачених законодавством.

4.7. Центр має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах.

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ.

5.1. Центр має право:

5.1.1. Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Центр завдань.

5.1.2. Укладати господарські угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до законодавства.

5.1.3. Здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до законодавства.

5.1.4. Здійснювати власне будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт основних фондів у визначеному законодавством порядку.

5.1.5. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку.

5.1.6. Накопичувати та обробляти інформацію:

- про стан здоров’я в базі персональних даних «Працівники» для забезпечення лікування;

- в базі персональних даних «Працівники» для забезпечення вимог трудового законодавства та реалізації податкових відносин;

- в базі персональних даних «Фізичні особи, персональні дані яких обробляються у ході ведення господарської діяльності» з метою оформлення відносин в результаті господарської діяльності.

5.1.7. Здійснювати інші права, що не суперечать чинному законодавству.

5.2. Центр:

5.2.1. Здійснює оперативну діяльність по матеріально-технічному забезпеченню своєї роботи;

5.2.2. Придбає матеріальні ресурси у підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, а також у фізичних осіб;

5.2.3. Створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

5.2.4. Здійснює бухгалтерський облік, веде фінансову та статистичну звітність згідно з законодавством.

 

6. УПРАВЛІННЯ.

6.1. Управління Центром здійснюється відповідно до цього Статуту на основі поєднання прав засновника щодо господарського використання комунального майна і участі в управлінні трудового колективу.

6.2. Поточне керівництво діяльності Центру здійснює головний лікар Центру, який призначається на посаду за рішенням районної ради. Пропозиції на сесію з цього питання вносить голова районної ради. Після прийняття рішення районної ради з керівником укладається контракт за типовою формою. Контракт укладається на строк до одного року.

6.3. Головного лікаря Центру може бути звільнено достроково на передбачених контрактом підставах відповідно до законодавства.

6.4. Не пізніше як за два місяці до закінчення строку дії контракту, за рішенням ради, він може бути продовжений або укладений на новий строк.

6.5. При відсутності згоди районної ради чи керівника на продовження контракту по закінчення його строку дії, трудовий договір вважається припиненим.

6.6. Головний лікар Центру:

6.6.1.Безпосередньо підпорядковується уповноваженому органу управління та несе персональну відповідальність за виконання покладених на Центр завдань і здійснення ним своїх функцій.

6.6.2. Діє без довіреності від імені Центру, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, формує адміністрацію Центру і вирішує питання діяльності Центру у межах та у визначеному законодавством та статутом порядку.

6.6.3. Розпоряджається коштами та майном відповідно до законодавства та цього Статуту.

6.6.4. Укладає договори (у тому числі щодо надання первинної медико-санітарної допомоги), видає довіреності, відкриває рахунки в органах Держказначейства, в установах банків в установленому порядку.

6.6.5. У межах компетенції видає накази та інші розпорядчі акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Центру.

6.6.6. Підписує та подає на затвердження до уповноваженого органу управління Статут, проекти змін до Статуту.

6.6.7. Призначає своїх заступників та розподіляє обов'язки між ними.

6.6.8. Визначає організаційну структуру Центру, граничну чисельність працівників, штатний розпис та подає їх на затвердження до уповноваженого органу управління.

6.6.9. Затверджує положення про структурні підрозділи Центру за поданням керівників цих підрозділів.

6.6.10. Призначає на посади та звільняє керівників структурних підрозділів, інших працівників.

6.6.11. Встановлює працівникам розміри премій, винагород, надбавок і доплат на передбачених колективним договором та законодавством умовах.

6.6.12. Укладає колективний договір з працівниками від імені уповноваженого органу управління.

6.6.13. Вирішує інші питання діяльності Центру у відповідності із законодавством.

6.7. Головний лікар Центру, його заступники та керівники структурних підрозділів є офіційними представниками Центру, діють в межах своїх повноважень та представляють інтереси Центру в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, установах та організаціях, а також у взаємовідносинах з організаціями та фізичними особами, у тому числі іноземними, відповідно до наданих їм повноважень.

6.8. Головний лікар Центру, його заступники та керівники підрозділів у межах своїх повноважень здійснюють оперативне керівництво Центром та його підрозділами.

6.9. Головний лікар Центру та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності у встановленому законодавством порядку.

 

7. СТРУКТУРА ЦЕНТРУ.

7.1. Структурними підрозділами Центру є:

7.1.1. Адміністративно-управлінський підрозділ.

7.1.2. Допоміжні підрозділи, у тому числі господарчі.

   7.1.3. Лікувально-профілактичні підрозділи (лікарські амбулаторії, фельдшерсько-акушерські пункти, фельдшерські пункти).

7.1.3.1. Теофіпольська амбулаторія загальної практики - сімейної медицини.

Обслуговується населення, яке проживає на території 16 сільських населених пунктів та смт. Теофіполь.

На території смт. Теофіполь функціонує 2 дільниці загальної практики-сімейної медицини, 0,5 терапевтична та 1,5 педіатричні дільниці.

Сільське населення приписної дільниці обслуговується терапевтичною дільницею та 3 дільницями сімейного лікаря та 1,5 педіатричних дільниці.

Крім того функціонують на приписній дільниці - структурні підрозділи: 13 ФП, 2 ФАПи:

 

 

Код ФП

Назва села де розміщений ФП

ФП

160125

Дмитрівка

160128

Лідихівка

160129

Червона Дубина

160130

Строки

160131

Заруддя

160132

Троянівка

160133

Вовківці

160134

Кривовілька

160135

Новоставці

160136

Турівка

160137

Карабіївка

160138

Коров’є

160139

Михнівка

ФАП

160301

Кунча

160302

Човгузів

 

7.1.3.2. Базалійська амбулаторія загальної практики сімейної

 медицини.

Базалійська амбулаторія загальної практики сімейної медицини обслуговує населення смт. Базалія та 15 сільських населених пунктів.

В смт. Базалія функціонує 1 дільниця ЗПСМ. Сільське населення обслуговує 2 дільниці ЗПСМ.

На Базалійській дільниці функціонують структурні підрозділи: 14 ФП.

 

Код ФП

Назва села де розміщений ФП

ФП

160115

Нова Іванівка

160116

Гальченці

160117

Єлізаветпіль

160118

Малі Жеребки

160119

Михиринці

160120

Борщівка

160121

Василівка

160122

Великий Лазучин

160123

Караїна

160124

Малий Лазучин

160126

Медисівка

160140

Гаврилівка

160305

Ординці

160303

Лютарівка

 

7.1.3.3. Святецька амбулаторія загальної практики сімейної медицини.

Святецька АЗПСМ обслуговує населення, яке проживає в пунктовому селі Святець та сіл Лисогірка і Мар’янівка.

Населення обслуговується сімейним лікарем.

На Святецькій дільниці функціонують структурні підрозділи:  2 ФП

 

 

Код ФП

Назва села де розміщений ФП

160102

Мар’янівка

160103

Лисогірка

 

7.1.3.4. Волице – Полівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини.

         АЗПСМ обслуговує населення, яке проживає в пунктовому селі В-Польова та сіл Колки, Олійники.

 Населення  обслуговується сімейним лікарем.

На дільниці функціонують структурні підрозділи: 2 ФП

 

Код ФП

Назва села де розміщений ФП

160109

Колки

160114

Олійники

 

7.1.3.5. Шибенська амбулаторія загальної практики сімейної

 медицини.

 АЗПСМ обслуговує населення, яке проживає в пунктовому селі Шибено та сіл: Гаївка, Воронівці, Колісець, Немиренці, Ільківці.

 Населення обслуговується сімейним лікарем.

 

На дільниці функціонують структурні підрозділи:  5 ФП

 

Код ФП

Назва села де розміщений ФП

160104

Гаївка

160105

Воронівці

160106

Колісець

160107

Немиринці

160108

Ільківці

 

7.1.3.6. Поляхівська амбулаторія загальної практики сімейної

 медицини.

         АЗПСМ обслуговує населення, яке проживає в пунктовому селі Поляхова та сіл: Кузьминці, Рідка, Бережинці, Волиця, Романово.

Населення обслуговується сімейним лікарем.

На дільниці функціонують структурні підрозділи: 5 ФП

 

 

Код села

Назва села де розміщений ФП

160111

Кузьминці

160112

Рідка

160113

Бережинці

160110

Романово

160304

Волиця

 

7.2. Порядок внутрішньої організації структурних підрозділів Центру затверджуються керівником Центру.

7.3. Штати Центру затверджуються головою райдержадміністрації та погоджуються головою районної ради.

 

8. МАЙНО ТА ФІНАНСУВАННЯ.

              8.1. Майно Центру становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Центру.

8.2. Майно Центру є комунальною власністю і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління, Центр користується та розпоряджається майном відповідно до законодавства.

Усі питання, які стосуються відмови від права на земельну ділянку, що знаходиться на балансі Центру або її відчуження, вирішуються виключно Уповноваженим органом управління.

8.3.Джерелами формування майна Центру є:

8.3.1. Кошти районного бюджету.

8.3.2. Власні надходження Центру:

за оренду майна;

від реалізації майна;

8.3.3. Інші власні надходження Центру.

8.3.4. Благодійні внески, гранти, дарунки, всі види добровільної та безоплатної допомоги, внески від спонсорів та меценатів.

8.3.5. Надходження коштів на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів.

8.3.6. Інші джерела не заборонені законодавством.

8.4. Центр має право:

передавати з балансу на баланс матеріальні цінності між своїми структурними підрозділами, у тому числі філіями та відділеннями, а також здавати в оренду юридичним та фізичним особам закріплене за ним майно згідно із законодавством та за погодженням з уповноваженим органом управління;

за погодженням з уповноваженим органом управління реалізувати застаріле обладнання, прилади, апаратуру та використовувати кошти від реалізації вказаного майна на оновлення матеріально-технічної бази Центру у визначеному законодавством порядку.

8.5. Структура, штатний розпис та кошторис Центру затверджуються уповноваженим органом управління за поданням керівника Закладу.

8.6. Фінансування Центру:

фінансування діяльності Центру здійснюється у встановленому порядку за рахунок районного бюджету, а також інших джерел, не заборонених законодавством України;

перевірка та ревізія порядку використання майна, господарської та фінансової діяльності Центру здійснюється відповідним органом та уповноваженим органом у визначеному законодавством порядку.

8.7. Центр самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську та медичну звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності Центру у визначеному законодавством порядку.

Керівництво Центру несе відповідальність перед уповноваженим органом управління та перед іншими органами за достовірність та своєчасність подання фінансової, статистичної та іншої звітності.

 

9. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ.

9.1. Працівники Центру мають право брати участь в управлінні Центром через загальні збори (конференції), раду трудового колективу, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Центру, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування.

Представники первинної профспілкової організації, а у разі їх відсутності - вільно обрані працівниками представники, представляють інтереси працівників в органах управління Центру відповідно до законодавства.

Центр зобов'язаний створювати умови, які б забезпечували участь працівників в його управлінні.

9.2. Трудовий колектив Центру складається з усіх громадян, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Закладом.

9.3. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Центром, не може обиратися головний лікар Центру. Повноваження цих органів визначаються законодавством.

9.4. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Центру регулюються колективним договором.

9.5. Право укладання колективного договору від імені уповноваженого органу управління надається головному лікарю Центру, а від імені трудового колективу - уповноваженому ним органу.

Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не менш ніж один раз на рік.

9.6. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров'я, гарантії обов'язкового медичного страхування працівників Центру та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.

9.7. Джерелом коштів на оплату праці працівників Центру є кошти районного бюджету.

Центр забезпечує умови для найбільш повного використання трудового потенціалу та продуктивності праці кожного співробітника:

 • гарантує рівень оплати праці всіх професійно – кваліфікованих груп працівників у відповідності до чинного законодавства при додержанні співробітником встановленої законодавством про працю тривалості робочого часу і виконання посадових обов’язків;
 • встановлює надбавки за інтенсивність, напруженість у роботі в межах фонду заробітної плати;
 • встановлює в межах фонду заробітної плати доплати за суміщення професії, розширення зони обслуговування, збільшення обсягів виконуваних робіт, виконання поряд з основною роботою обов’язків тимчасово відсутніх спеціалістів;
 • виплачує в межах фонду заробітної плати в передбачених випадках матеріальну допомогу працівникам;
 • самостійно проводить нормування праці, тарифікацію посад у залежності від потреб населення в медичній допомозі і інтересів лікарні;
 • проводить підбір кадрів, їх облік, розстановку, атестацію і підвищення кваліфікації;
 • проводить аналіз втрат робочого часу, приймає заходи для усунення їх, атестує і раціоналізує робочі місця, визначає їх необхідну кількість;
 • встановлює режим робочого часу та відпочинку, тривалість додаткових відпусток згідно з законодавчими актами;
 • передбачає у кошторисі витрати на надання матеріальної допомоги, допомоги на оздоровлення і виплати надбавок за інтенсивність, напруженість у роботі в межах планового фонду заробітної плати;
 • гарантує використання у лікувальній, виробничій і господарській діяльності, договірну та інші форми організації праці, передбачені законодавчими актами.

Центр самостійно визначає у відповідності до законодавчих актів:

 • систему оплати та стимулювання праці з використанням посадових окладів і ставок, включаючи апарат управління,
 • вирішує питання забезпечення медичним та іншим персоналом, з додержанням нормативів при визначенні штатного розкладу.

9.8. Оплата праці працівників Центру здійснюється у першочерговому порядку. Усі інші платежі здійснюються Центром після виконання зобов'язань щодо оплати праці.

9.9. Працівники Центру провадять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно з законодавством.

10. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ.

10.1. Реорганізація або ліквідація Центру та його структурних підрозділів проводиться за рішенням районної ради у відповідності до чинного законодавства.

10.2. У разі реорганізації Центру вся сукупність його прав та обов'язків переходить до його правонаступників.

10.3. Ліквідація Центру здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється уповноваженим органом управління або за рішенням суду.

10.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред'явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня публікації рішення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію Центру.

10.5. Ліквідаційна комісія розміщує у друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк пред’явлення кредиторами вимог до неї, а наявних (відомих) кредиторів повідомляє особисто в письмовій формі у визначені законодавством строки.

Одночасно ліквідаційна комісія вживає усіх необхідних заходів зі стягнення дебіторської заборгованості Центру та виявлення кредиторів з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію Центру.

10.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Центром. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Центру і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його уповноваженому органу управління або органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені в установленому законодавством порядку.

Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Центру, що ліквідується.

10.7. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства.

10.8. Працівникам Центру, які звільняються у зв'язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.

10.9. Центр є таким, що припинився, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

10.10. У разі ліквідації Центру його активи повинні бути передані іншій неприбутковій установі відповідного виду, або зараховані в дохід районного бюджету.

11. Зміни і доповнення до Статуту.

11.1. Статут набирає чинності з моменту затвердження головою Теофіпольської районної ради та реєстрації.

11.2. Внесення змін та доповнень до Статуту належать до компетенції районної ради та підлягають обов’язковій реєстрації.

 

12. Заключні положення

12.1. Питання, не врегульовані цим Статутом, регулюються відповідними актами законодавства.

 

 

 

 

     Головний лікар Центру                                                         Кравчук О.Ф.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Затверджено

                                                           Розпорядженням голови

                                                                     Теофіпольської районної ради

№ ____ «___» ____________ 2016 р.

 

 

 

ЗМІНИ

до Статуту Комунальний заклад «Теофіпольський центр первинної медико – санітарної допомоги» Теофіпольської районної ради

Хмельницької області

 

         Внести наступні зміни та доповнення до Статуту КЗ «Теофіпольський ЦПМСД» виклавши в новій редакції:

 

 1. Доповнити пункт 5.1. «Центр має право» Розділу 5 «Права та обов’язки» наступним текстом:

5.1.6. Накопичувати та обробляти інформацію:

- про стан здоров’я в базі персональних даних «Працівники» для забезпечення лікування;

- в базі персональних даних «Працівники» для забезпечення вимог трудового законодавства та реалізації податкових відносин;

- в базі персональних даних «Фізичні особи, персональні дані яких обробляються у ході ведення господарської діяльності» з метою оформлення відносин в результаті господарської діяльності.

2. Пункт 5.1.6. рахувати як пункт 5.1.7.

3. В пункті 7.1.3.1. «Теофіпольська амбулаторія загальної практики сімейної медицини» Розділу 7 «Структура Центру» текст «Структурний підрозділ медичний пункт тимчасового базування (МПТБ) с. Котюржинці – виключити.

4. В пункті 7.1.3.2. «Базалійська амбулаторія загальної практики сімейної медицини» Розділу 7 «Структуру Центру» текст «Структурний підрозділ медичний пункт тимчасового базування (МПТБ) с. Ленінське» - виключити.

5. Замінити по тексту «с. Ульяново» на «с. Гаївка».

6. Виключити по тексту слова «Майдан – Петрівський».

 

 

 

Головний лікар

КЗ «Теофіпольський ЦПМСД»                              О.Ф. Кравчук

_____________________________________________________________________________________

Додаток № 6

До річного плану закупівель,

що здійснюються без використання електронної системи

на 2016 рік КЕКВ 3132

КЗ «Теофіпольський ЦПМСД»

Код ЄДРПОУ 38611140

 

Предмет закупівлі

Код

КЕКВ

Очікувана вартість предмета закупівлі (грн.)

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

54530 капітальний ремонт і реставрація (ДК 021:2015 – 45453000-7 – капітальний ремонт і реставрація)

3132

110931,00

Допорогові торги без застосування електронної системи

 

Капітальний ремонт адміністративно-господарських приміщень КЗ «Теофіпольський ЦПМСД»

54530 капітальний ремонт і реставрація (ДК 021:2015 – 45453000-7 – капітальний ремонт і реставрація)

3132

118119,00

Допорогові торги без застосування електронної системи

 

Капітальний ремонт приміщень Теофіпольської АЗПСМ

Всього по КЕКВ 3121

 

229050,00

 

 

 

 

 

Затверджений 24.10.2016 року

 

Голова комітету з конкурсних торгів        ________________ М.П. Люлько

Версія для слабо- зорих