Теофіпольський районний центр зайнятості

                          

                                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                            Наказ Теофіпольського

                                                                                            районного центру зайнятості

                                                                                            від  29.12.2015  № 131

 

 

ГРАФІК

проведення особистого прийому громадян

керівництвом та начальниками структурних підрозділів районного центру зайнятості

 

 

Посада

Прізвище,

ім’я та по-батькові

Коли проводиться прийом

Де проводиться прийом

Директор

Бойко Володимир Володимирович

понеділок

з10.00 до12.00

кабінет директора,

ІІ поверх 

Заступник директора – начальник відділу надання соціальних послуг

Шклярук Людмила Пилипівна

щоденно у робочі дні згідно з розпорядком роботи служби зайнятості

кабінет №3, робоче місце №11

ІІ поверх

Начальник відділу взаємодії з роботодавцями

Барна шевська Ніна Василівна

щоденно у робочі дні згідно з розпорядком роботи служби зайнятості

кабінет № 4, робоче місце №7

ІІ поверх

Начальник відділу бухгалтерського обліку-головний бухгалтер

Маринюк Тетяна Володимирівна

щоденно у робочі дні згідно з розпорядком роботи служби зайнятості

кабінет  № 5, робоче місце №9

ІІ поверх

 

Прийом громадян з особистих питань керівництвом та начальниками відділів Теофіпольського районного центру зайнятості проводиться  за адресою: смт.Теофіполь, вул.30 років Перемоги,1. Попередній запис на особистий прийом громадян до керівництва районного центру зайнятості здійснюється адміністратором РЦЗ.  

 

Структура Теофіпольського районного

 центру зайнятості

 

  1. Керівництво і контроль
  1. Відділ надання соціальних послуг
  1. Відділ взаємодії з роботодавцями
  1. Відділ бухгалтерського обліку

 

 

 

                     ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                     Наказ Хмельницького обласного центру  зайнятості

                                                 06.05.2016   № 62

                                                              Директор Хмельницького

                                                                   обласного центру зайнятості

                                                                   ____________  С.С. Черешня   «____»    ___________ 2016 року

                  

 

 

  ПОЛОЖЕННЯ

про Теофіпольський районний центр зайнятості

 

         1. Теофіпольський районний центр зайнятості (далі – Центр) є державною установою у централізованій системі державних установ  державної служби зайнятості (далі - Служба).

         2. Центр зайнятості підпорядковується Хмельницькому обласному центру зайнятості  та є йому підзвітним.    

         3.  Центр зайнятості у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та Міністерства соціальної політики України,  рішеннями правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі – Фонд), іншими нормативно-правовими актами, наказами і дорученнями Голови Центрального апарату Служби (далі – Голова Служби) та директора Хмельницького обласного центру зайнятості, а також цим Положенням.

         4. Центр зайнятості є неприбутковою державною установою, що фінансується за рахунок коштів Фонду. Доходи, отримані центром зайнятості  відповідно до частини першої статті 16 Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” використовуються виключно на цілі, визначені частиною другою цієї статті.

         5. Центр зайнятості  як юридична особа публічного права має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України та банківських установах, кутовий штамп і печатку із зображенням Державного Герба України, своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом згідно з ЄДРПОУ, інші печатки і штампи (за потреби).

         6. Центр зайнятості виконує завдання та функції у сфері зайнятості населення, трудової міграції та соціального захисту від безробіття, а також функції виконавчої дирекції Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, визначені законами України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”, „Про зайнятість населення”, до внесення відповідних змін до цих законів (пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 05 березня 2014 року № 90 „Деякі питання державного управління у сфері зайнятості населення”).

         7. Центр зайнятості при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

         8. Центр зайнятості у межах своїх повноважень видає накази організаційно-розпорядчого характеру.

         Накази Центру зайнятості можуть бути скасовані Директором Хмельницького обласного центру зайнятості повністю чи в окремій частині у разі виявлення порушень вимог чинного законодавства.

       9. Центр зайнятості очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади  Головою Служби  за погодженням з головою відповідної місцевої державної адміністрації.

         З директором Центру зайнятості укладається контракт на строк до 3 років за результатами конкурсу.

         На посаду директора Центру зайнятості  призначається особа, яка відповідає кваліфікаційним вимогам, визначеним у Випуску 80 „Соціальні. послуги” Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 14.10.2005 № 324 (зі змінами).

         Директор Центру зайнятості може мати заступників, у тому числі першого (за необхідності). Заступників директора та заступників директора - начальників відділів призначає директор Хмельницького обласного центру зайнятості за поданням директора районного Центру зайнятості.

         10. Структуру та  штатний розпис Центру зайнятості затверджує директор Хмельницького обласного центру зайнятості в межах затвердженої директором Хмельницького обласного центру зайнятості граничної чисельності. Кошторис видатків Центру зайнятості затверджує директор Хмельницького обласного центру зайнятості в межах кошторису видатків Хмельницького обласного центру зайнятості.

         11. Директор Центру зайнятості керує діяльністю цього центру та є персонально відповідальним, за виконання покладених на них завдань і функцій, ефективну роботу центру, цільове використання коштів Фонду в межах затвердженого кошторису видатків, належне використання виділених у розпорядження центру майна та матеріальних цінностей, виконання наказів і доручень Голови Служби та Директора Хмельницького обласного центру зайнятості.

         12. Директор Центру зайнятості без доручення діє від імені цього центру, представляє його інтереси у взаємовідносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян тощо, укладає договори, видає довіреності на представництво інтересів центру.

 

Директор Теофіпольського районного

центру зайнятості                                                                                                                    В.В.Бойко

Приєднані документи:

Перелік нормативних документів на 01.01.2017
Версія для слабо- зорих