Головне управління статистики у Хмельнимцькій області інформує
Головне управління статистики у Хмельнимцькій області інформує

Поділитися новиною:

Головне управління статистики у Хмельнимцькій області інформує

Чисельність наявного населення в області (за оцінкою) на 1 листопада 2017р. становила 1276,0 тис. осіб. Унаслідок демографічних процесів, які відбулися впродовж січня–жовтня 2017р., чисельність наявного населення скоротилась на 9275 осіб. Основним фактором зменшення чисельності населення було його природне скорочення (6590 осіб), як результат перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих – 60 живонароджених.

Протягом січня–жовтня 2017р. на Хмельниччині народилось 9719 немовлят, зареєстровано 16309 померлих. Серед причин смерті населення області перше місце посідали хвороби системи кровообігу (60,6%), друге – новоутворення (13,0%), третє – зовнішні причини смерті (5,2%).

У січні–листопаді 2017р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 334,3 тис. домогосподарств (на 95,0 тис., або 39,7% більше порівняно з січнем–листопадом 2016р.), з них у міських поселеннях –    198,6 тис., у сільській місцевості – 135,7 тис. домогосподарств.

Загальна сума призначених субсидій у січні–листопаді 2017р. становила 162,9 млн.грн, з неї в міських поселеннях – 97,3 млн.грн, у сільській місцевості – 65,6 млн.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство в листопаді 2017р. становив 533,5 грн, що в 2,2 раза менше в порівнянні з листопадом 2016р.

Крім того, в січні–листопаді 2017р. 31,4 тис. домогосподарств призначено субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Загальна сума цих субсидій становила 85,7 млн.грн, з неї в міських поселеннях –      9,8 млн.грн, у сільській місцевості – 75,9 млн.грн.

Середній розмір призначеної в листопаді 2017р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 2296,3 грн.

Упродовж січня–листопада 2017р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 3236,7 млн.грн (101,0% нарахованих за цей період сум), за електроенергію – 675,0 млн.грн.

На кінець листопада 2017р. заборгованість населення зі сплати за газопостачання становила 145,1 млн.грн, за електроенергію – 65,4 млн.грн, за централізоване опалення та гаряче водопостачання – 49,5 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 41,1 млн.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 3,8 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 3,8 млн.грн.

Ринок праці

 Середньомісячна кількість економічно активного населення віком 15–70 років (за даними вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності) в середньому за 9 місяців 2017р. становила 570,8 тис.осіб, з яких 521,6 тис. були зайняті економічною діяльністю, а решта (49,2 тис.) – безробітні, тобто особи, які не мали роботи, але активно її шукали як самостійно, так і за допомогою державної служби зайнятості. Рівень зайнятості населення у віці 15–70 років становив 55,3%, у працездатному віці – 63,9%. Рівень безробіття (за методологією МОП) серед економічно активного населення віком 15–70 років становив 8,6%, працездатного віку – 8,9%.

За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних упродовж листопада 2017р. збільшилась на 8,3% і на кінець місяця становила 9,3 тис. осіб. Із загальної кількості безробітних 54,5% становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття по області порівняно з жовтнем 2017р. збільшився на 0,1 в.п. і на кінець листопада 2017р. становив 1,2% населення працездатного віку (у міських поселеннях та сільській місцевості – 1,0% та 1,4% відповідно).

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю впродовж листопада 2017р., становила 7,7 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 2122,7 грн, що на 33,7% менше законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн).

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у листопаді 2017р. порівняно з жовтнем 2017р. зменшилась на 16,4% і на кінець місяця становила 1,6 тис.од (на кінець листопада 2016р. – 0,9 тис.од).

За професійними групами найбільший попит на кінець листопада 2017р. спостерігався на кваліфікованих робітників з інструментом – 26,6% від загальної кількості заявлених вакансій, ще 24,3% – на робітників із обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин, 19,1% – на працівників сфери торгівлі та послуг, а найменший – на кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (0,5%).

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) на кінець листопада 2017р. збільшилось із 4 до 6 осіб і коливалося від 1 особи у м.Хмельницькому до 153 осіб у Чемеровецькому районі.

 Доходи населення

 У січні–листопаді 2017р. розмір середньої номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю працюючих 10 і більше осіб) становив 5791 грн, що в 1,8 раза більше встановленого прожиткового мінімуму для працездатної особи та мінімальної заробітної плати (3200 грн) і на 47,5% більше порівняно з відповідним періодом 2016р.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці належали фінансова та страхова діяльність, а серед промислових видів діяльності – виробництво хімічних речовин і хімічної продукції, де заробітна плата перевищила середній показник по економіці області в 1,5 раза та 1,6 раза відповідно. Найнижча заробітна плата спостерігалася в закладах з тимчасового розміщування й організації харчування та на підприємствах з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності (відповідно 57,2% та 66,8% від середнього рівня по області).

Індекс реальної заробітної плати в січні–листопаді 2017р. порівняно з відповідним періодом 2016р. становив 128,4%.

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати на 1 грудня 2017р. становила 6,5 млн.грн, або 0,5% фонду оплати праці, нарахованого за листопад 2017р., при цьому 78,6% загальної суми заборгованості утворено на підприємствах, до яких впроваджена процедура відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

На початок грудня 2017р. на економічно активних підприємствах вчасно не отримали  заробітну  плату  375 осіб. Кожному з них не виплачено в середньому  по 3702 грн, або 58,4% від середньої заробітної плати за листопад 2017р.

Правосуддя та злочинність (за даними прокуратури Хмельницької області)

 Протягом січня–листопада 2017р. обліковано 11447 кримінальних правопорушень (злочини, виявлені органами Національної поліції, органами прокуратури, органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, та органами безпеки), що на 3,6% менше, ніж у відповідному періоді 2016р. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 35,3% – тяжкі та особливо тяжкі.

Протягом січня–листопада 2017р. обліковано 23 очевидні умисні вбивства та замахи на вбивство, 39 умисних тяжких тілесних ушкоджень, 5 зґвалтувань та замахів на зґвалтування.

Кількість випадків крадіжок становила  5731,  шахрайств  – 1027,  грабежів – 224,  хабарництва  – 50, розбоїв – 39.

Кількість потерпілих від кримінальних правопорушень у січні–листопаді 2017р. становила 9359 осіб, із числа яких 3294 – жінки, 293 – особи похилого віку та з інвалідністю 1 і 2 груп, 140 осіб – неповнолітні та 57 осіб – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (72,8%) від крадіжок, шахрайств та грабежів, серед яких 37,1% – жінки. У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждало 372 особи, з яких 16,9% загинуло. Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 152 особи, з числа яких 10,5% умисно вбито, 5,9% загинуло в результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень.

Виявлено 2763 особи, які вчинили злочини, з них 342 – жінки, 146 – неповнолітні та малолітні. У загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, 26,9% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких дві третини мали незняту або непогашену судимість, 9,2% вчинили злочин у групі, 9,9% знаходились у стані алкогольного сп’яніння. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчались, становила 65,8%, безробітних – 7,8%.

 Внутрішня торгівля

 Оборот роздрібної торгівлі, що включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, в січні–листопаді 2017р. становив 18145,9 млн.грн, що в порівнянних цінах на 4,9% більше від обсягу відповідного періоду попереднього року. Оборот роздрібної торгівлі в листопаді 2017р. порівняно з жовтнем збільшився на 2,1%, з листопадом 2016р. – на 5,7%.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, в січні–листопаді 2017р. становив 10154,4 млн.грн, що в порівнянних цінах на 4,9% більше від обсягу січня–листопада 2016р. У листопаді 2017р. його обсяг становив 1054,3 млн.грн і в порівнянних цінах проти листопада 2016р. збільшився на 5,7%, проти жовтня 2017р. – на 2,1%.

Сільське господарство

У січні–листопаді 2017р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем–листопадом 2016р. становив 106,7%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 107,5%, у господарствах населення – 105,5%.

Індекс продукції рослинництва порівняно з січнем–листопадом 2016р. становив 107,4%.

Під урожай 2018р. озимі на зерно та зелений корм у господарствах усіх категорій посіяно на площі 291,3 тис.га (на 16,0 тис.га, або 5,1% менше, ніж під урожай 2017р.), у т.ч. зернові культури на зерно – на 229,8 тис.га (на 1,2 тис.га, або 0,5% менше), ріпак на зерно – на 59,1 тис.га (на 14,6 тис.га, або 19,7% менше).

У структурі площ зернових озимих на зерно частка пшениці становила 93,5% (під урожай 2017р. – 90,9%), ячменю – 5,2% (6,9%), жита – 1,3% (2,2%).

Індекс продукції тваринництва порівняно з січнем–листопадом 2016р. становив 104,5%.

За січень–листопад 2017р. реалізовано на забій 79,7 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 0,9% менше, ніж у відповідному періоді 2016р., вироблено 559,0 тис.т молока (на 1,2% більше) та 1200,2 млн.шт яєць (на 25,7% більше).

За розрахунками, на 1 грудня 2017р. налічувалося 235,1 тис. голів великої рогатої худоби, в т.ч. 133,8 тис. корів, свиней – 338,9 тис., овець та кіз – 28,6 тис., птиці всіх видів – 7,4 млн. голів. У порівнянні до 1 грудня 2016р. поголів’я птиці зменшилось на 18,9%, свиней – на 2,3%, овець та кіз – на 1,6%, корів – на 1,0%, великої рогатої худоби – на 0,1%.

Обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень–листопад 2017р. порівняно з січнем–листопадом 2016р. збільшився на 17,5%, у т.ч. продукції рослинництва – на 19,9%, продукції тваринництва – на 3,5%.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень–листопад 2017р. порівняно з січнем–листопадом 2016р. збільшились на 23,9%, у т.ч. продукції рослинництва – на 12,3%, продукції тваринництва – на 33,4%. У листопаді 2017р. порівняно з жовтнем 2017р. середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції зменшились на 2,5%, у т.ч. продукції рослинництва – на 4,8%, продукції тваринництва збільшились на 9,7%.

На 1 грудня 2017р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, перероблення зернових та зернобобових культур, було в наявності 1081,4 тис.т зерна (на 16,8% менше проти 1 грудня 2016р.), у т.ч. 472,9 тис.т пшениці, 165,1 тис.т ячменю, 402,8 тис.т кукурудзи, 6,7 тис.т жита.

Запаси насіння соняшнику становили 145,1 тис.т, що на 33,7% більше, ніж на відповідну дату 2016р.

 Промисловість

 Індекс промислової продукції за підсумками січня–листопада 2017р. у порівнянні з січнем–листопадом 2016р. становив 103,0%.

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів випуск продукції проти січня–листопада 2016р. зменшився на 7,4%.

У переробній промисловості в січні–листопаді 2017р. виробництво продукції збільшилось на 7,4%, у т.ч. у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 47,6%, виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 17,5%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – на 4,1%, у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 1,6%. Поряд із цим зменшився випуск продукції в машинобудуванні на 4,5%, виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – на 3,5%, виробництві ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 1,1%.

За січень–листопад 2017р. вироблено 2,2 тис.т м’яса свіжого чи охолодженого свиней, 4,7 тис.т м’яса свіжого чи охолодженого свійської птиці, 3,4 тис.т виробів ковбасних, 3,8 тис.т олії соєвої нерафінованої та її фракцій (крім хімічно модифікованих), 14,6 тис.т молока рідкого обробленого (пастеризованого, стерилізованого, гомогенізованого, топленого, пептизованого), 9,2 тис.т масла вершкового, 1,4 тис.т сиру свіжого неферментованого (недозрілого і невитриманого; уключаючи сир із молочної сироватки та кисломолочний сир), 4,6 тис.т сирів сичужних та плавлених, 97,3 тис.т борошна, 220,7 тис.т цукру білого кристалічного бурякового.

У січні–листопаді 2017р. вироблено 135,4 тис.шт костюмів та комплектів (крім трикотажних), жіночих та дівчачих, 125,5 тис.шт жилетів, анораків, лижних курток, курток вітрозахисних та подібних виробів, жіночих та дівчачих, 268,4 тис.шт суконь (крім трикотажних), жіночих та дівчачих, 47,1 тис.шт котлів центрального опалення для виробництва гарячої води чи пари низького тиску, з чорних металів, 4,5 тис. шт причепів та напівпричепів для перевезення вантажів.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяги виробництва продукції проти січня–листопада 2016р. зменшились на 3,9%. За січень–листопад 2017р. вироблено 12687,4 млн.кВт.год електроенергії, що на 810,8 млн.кВт.год (6,0%) менше, ніж за січень–листопад 2016р. Виробництво електроенергії атомною електростанцією зменшилось на 827,3 млн.кВт·год (6,1%).

У січні–листопаді 2017р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 34,3 млрд.грн, з неї продукції добувної та переробної промисловості – на 22,6 млрд.грн. У загальному обсязі реалізації найбільша питома вага припадала на постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (33,1%), виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (25,3%), виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної  продукції (15,9%).

В області 32,2% від загального обсягу реалізованої промислової продукції належить підприємствам м.Хмельницького, 16,7% – м.Нетішина, 12,0% – Кам’янець-Подільського району.

 Будівництво

 У січні–листопаді 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 1696,6 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–листопадом 2016р. становив 116,0%.

Збільшилось будівництво інженерних споруд та нежитлових будівель на 48,0% і 26,9% відповідно. Водночас скоротилось будівництво житлових будівель на 19,9%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення становили 64,3% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний та поточний ремонти – 27,8% та 7,9% відповідно.

Майже дві третини (65,4%) загальнообласного обсягу робіт виконано будівельниками м.Хмельницького.

 Транспорт

 У січні–листопаді 2017р. вантажооборот підприємств транспорту області становив 1501,5 млн.ткм, або 94,9% від обсягу відповідного періоду 2016р. Перевезено 7986,8 тис.т вантажів, або 95,8% від обсягу січня–листопада 2016р.

У січні–листопаді 2017р. автомобільним та тролейбусним транспортом виконано пасажирооборот у обсязі 1020,5 млн.пас.км, що на 0,5% менше обсягу відповідного періоду попереднього року. Послугами пасажирського транспорту скористалися 101,8 млн. пасажирів, що на 0,3% менше, ніж у січні–листопаді 2016р.

Міським електротранспортом перевезено 34,7 млн. пасажирів (на 4,8% більше обсягу відповідного періоду попереднього року).

 Зовнішня торгівля товарами

 У січні–жовтні 2017р. обсяги експорту та імпорту товарів становили відповідно 371,2 млн.дол. США і 343,2 млн.дол. Порівняно з січнем–жовтнем 2016р. експорт збільшився в 1,5 раза (на 129,3 млн.дол.), імпорт – на 26,6% (72,1 млн.дол.). Додатне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 28,0 млн.дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 1,08.

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами зі 115 країн світу.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 172,2 млн.дол., або 46,4% від загального обсягу експорту, та збільшився порівняно з січнем–жовтнем 2016р. на 51,0 млн.дол. (42,1%).

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Німеччини, Польщі, Нідерландів, Чехії, Бельґії, Іспанії.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Російської Федерації, Молдови, Білорусі, Туреччини, Індії, Грузії, Єгипту.

У загальному обсязі експорту товарів порівняно з січнем–жовтнем 2016р. збільшилась частка зернових культур; насіння і плодів олійних рослин; продукції борошномельно-круп’яної промисловості. Натомість зменшилась частка електричних машин; деревини і виробів з деревини; керамічних виробів.

Імпорт товарів з країн Європейського Союзу становив 193,1 млн.дол., або 56,3% від загального обсягу та збільшився проти січня–жовтня 2016р. на 55,1 млн.дол. (39,9%).

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі, Італії, Нідерландів.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю, Саудівської Аравії, Російської Федерації, Білорусі, Туреччини, Індії.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка засобів наземного транспорту, крім залізничного; електричних машин; продуктів неорганічної хімії. Зменшилась частка механічних машин;  пластмас, полімерних матеріалів.

 Споживчі ціни

 Індекс споживчих цін за січень–листопад 2017р. становив 112,8%.

Приріст цін на продукти харчування та безалкогольні напої становив 16,0%. Суттєво (на 44,1–18,0%) подорожчали сало, м’ясо та м’ясопродукти, фрукти, молоко, сметана, хліб, сири, вершкове масло. У межах 17,5–4,7% зросли ціни на рис, кисломолочну продукцію, яйця, пшеничне борошно, макаронні вироби, кондитерські вироби з борошна та цукру, безалкогольні напої, соняшникова олія. Дешевшими відносно початку року стали гречані крупи та цукор – на 29,2% та 5,3% відповідно.

Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 21,9%, у т.ч. тютюнові вироби – на 34,6%, алкогольні напої – на 13,6%.

На 5,3% збільшились ціни на одяг і взуття, зокрема, на взуття – на 6,9%, одяг – на 4,2%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива підвищились на 11,5%: на утримання будинків та прибудинкових територій – в 1,7 раза, водопостачання – на 34,4%, електроенергію – на 28,1%, водовідведення – на 21,1%, оренду житла – на 11,3%.

Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла подорожчали на 2,9%, з них електроінструменти – на 8,0%, меблі та предмети обстановки – на 7,1%, побутова техніка, товари для підтримки чистоти, домашній текстиль – на 1,4–0,7%.

Відчутно збільшились ціни на послуги санаторно-курортних установ, консультативні, діагностичні та стоматологічні послуги – на 19,6–11,2%. Загалом у сфері охорони здоров’я ціни зросли на 4,6%.

Ціни на транспорт у цілому підвищились на 13,3%, зокрема, вартість проїзду автодорожнім пасажирським транспортом – на 18,1%, палива та мастил – на 16,9%.

У сфері відпочинку і культури зростання цін становило 4,7%. Вище цього рівня подорожчали кабельне телебачення, газети та періодичні видання, послуги кінотеатрів, спортивних установ, туристичні послуги – на 29,0–8,8%. Разом з цим зниження цін (на 0,9%) відбулось на аудіотехніку, фотоапаратуру та обладнання для обробки інформації.

Плата за послуги освіти зросла на 14,1%, а саме: середньої – на 25,0%, дошкільної та початкової – на 16,6%, вищої – на 12,3%.

Джерело: http://www.adm-km.gov.ua/?p=32549

Web-адреса: rdatf.gov.ua/news/id/3011 | Переглядів: 112Дата публікації: 13:04 12.01.2018
Версія для слабо- зорих