Теофіпольський РС ГУ ДСНС України у Хмельницькій області

КЕРІВНИЦТВО ТЕОФІПОЛЬСЬКОГО РАЙОННОГО  СЕКТОРУ

ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТ

 

 

Притула Сергій Васильович

Начальник Теофіпольського районного сектору

ГУ ДСНС у Хмельницькій області

тел.(03844)3-10-45; 3-17-92

                      

Дні та години прийому: вівторок (з 9:00 до 12:00)

 

 

 

Кадай Дмитро Олександрович

Провідний інспектор

Теофіпольського районного сектору

ГУ ДСНС у Хмельницькій області

тел.(03844)3-10-45;3-17-92

Дні та години прийому: середа, п’ятниця

 

КЕРІВНИЦТВО 36 ДЕРЖАВНОГО ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНОГО ПОСТА

ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

 

 

 

 

Наумчук Сергій Миколайович

Начальник 36 державного пожежно-рятувального поста

ГУ ДСНС у Хмельницькій області

тел.(03844)3-10-45; 3-17-92

Дні та години прийому: середа (з 9:00 до 12:00)

Дем’янюк Михайло Олександрович

Заступник начальника 36 державного пожежно-рятувального поста

ГУ ДСНС у Хмельницькій області

тел.(03844)3-10-45; 3-17-92

Дні та години прийому: четвер (з 9:00 до 12:00)

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ГУ ДСНС України

у Хмельницькій області

13.05.2016    № 309

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Теофіпольський районний сектор
Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій
у Хмельницькій області

 

1. Теофіпольський районний сектор (далі – Сектор) Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області (скорочена назва – ГУ ДСНС України у Хмельницькій області) (далі – Головне управління)  є структурним підрозділом Головного управління і в межах наданих повноважень забезпечує реалізацію державної політики у сферах цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб.

Сектор підпорядковується начальнику Головного управління та здійснює управління пожежно-рятувальними підрозділами, що розташовані на відповідній території.

Сектор здійснює свою діяльність відповідно до планів роботи, які затверджуються у встановленому порядку начальником Головного управління.

 

2. У своїй діяльності Сектор керується Конституцією та законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем’єр-міністра України, наказами Міністерства внутрішніх справ України, дорученнями Міністра внутрішніх справ України, наказами та дорученнями ДСНС України, наказами Головного управління, актами Хмельницької обласної державної адміністрації, а також рішеннями місцевих органів виконавчої влади, прийнятими в межах повноважень, та цим Положенням.

 

3. Основними завданнями Сектору на відповідній території є:

1) реалізація державної політики у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, запобігання їх виникненню, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб;

2) здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням і виконанням вимог законодавства у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб;

3) внесення на розгляд Головного управління пропозицій щодо забезпечення формування та реалізації державної політики у зазначених сферах;

4) реалізація в межах повноважень, передбачених законом, державної політики у сфері волонтерської діяльності.

 

4. Сектор відповідно до покладених на нього завдань на відповідній території:

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, надає Головному управлінню пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів;

2) здійснює управління пожежно-рятувальними підрозділами, що розташовані на відповідній території;

3) перевіряє наявність і готовність до використання в разі виникнення надзвичайних ситуацій промислових засобів захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин, засобів цивільного захисту, стан їх утримання та ведення обліку;

4) здійснює повноваження постійно діючого органу управління цивільного захисту у складі відповідної ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ;

5) вносить на розгляд Головного управління пропозиції щодо підвищення ефективності захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, удосконалення системи цивільного захисту на відповідній території, в місцевих органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності;

6) здійснює через підпорядковані підрозділи оповіщення та інформування місцевих органів виконавчої влади про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій;

7) з'ясовує причини виникнення надзвичайних ситуацій техногенного походження, невиконання заходів щодо запобігання аваріям, катастрофам та стихійним лихам;

8) організовує взаємодію з відповідними органами управління та силами цивільного захисту, суб'єктами господарювання, що залучаються до проведення робіт щодо запобігання виникненню і ліквідації надзвичайних ситуацій (подій), пожеж та їх наслідків;

9) організовує, у межах свої повноважень, гасіння пожеж, рятування людей, надання допомоги в ліквідації наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха та інших видів небезпечних подій, що становлять загрозу життю або здоров’ю людей чи призводять до матеріальних збитків;

10) організовує та забезпечує охорону від пожеж підприємств, установ, організацій та інших об’єктів на підставі договорів;

11) реалізовує заходи щодо інженерного захисту населення та територій, впровадження вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту у містобудівній і проектній документації;

12) здійснює разом з місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями прогнозування імовірності виникнення надзвичайних ситуацій, вносить пропозиції щодо показників ризику;

13) взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади, суб’єктами господарювання щодо  здійснення заходів з евакуації населення;

14) забезпечує здійснення заходів з мінімізації та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, пов’язаних із технологічними, терористичними проявами та іншими видами терористичної діяльності під час проведення антитерористичних операцій, а також проводить просвітницьку та практично-навчальну роботу з метою підготовки населення до дій в умовах вчинення терористичного акту;

15) організовує та здійснює заходи зі службової підготовки підпорядкованого особового складу;

16) здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням і виконанням вимог законодавства у сферах пожежної і техногенної безпеки та цивільного захисту місцевими органами виконавчої влади та суб’єктами господарювання;

17) здійснює реєстрацію декларацій відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки;

18) здійснює державний нагляд (контроль) за:

вжиттям інженерно-технічних заходів цивільного захисту відповідно до закону;

діяльністю аварійно-рятувальних служб, станом їх готовності до реагування на аварії та надзвичайні ситуації, а також вживає заходів до зупинення діяльності неатестованих аварійно-рятувальних служб у порядку, визначеному законодавством;

дотриманням періодичності навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту, та вживає заходів для усунення виявлених недоліків;

19) проводить оцінку відповідності у сфері цивільного захисту згідно із законодавством;

20) перевіряє наявність і утримання в стані готовності автоматизованих систем раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення в разі їх виникнення та систем протипожежного захисту на об’єктах, які підлягають обладнанню такими системами;

21) складає акти перевірок, видає приписи, постанови, розпорядження про усунення порушень вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту, а в разі встановлення порушень, що створюють загрозу життю та здоров’ю людей, надає пропозиції Головному управлінню для звернення до адміністративного суду щодо застосування заходів реагування у вигляді повного або часткового зупинення до повного усунення порушень вимог законодавства у сфері пожежної і техногенної безпеки та цивільного захисту роботи підприємств, окремих виробництв, виробничих дільниць, агрегатів, експлуатації будівель, об’єктів, споруд, цехів, дільниць, окремих приміщень, а також машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, зупинення проведення робіт, у тому числі будівельно-монтажних, випуску та реалізації пожежонебезпечної продукції, систем та засобів протипожежного захисту;

22) здійснює в установленому порядку контроль за станом готовності відомчої, місцевої, добровільної пожежної охорони, надає їм організаційно-методичну допомогу;

23) здійснює ведення державного статистичного обліку пожеж та їх наслідків;

24) веде облік надзвичайних ситуацій у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

25) вживає заходів щодо оформлення підпорядкованими підрозділами правовстановлюючих документів на нерухоме майно (будівлі та споруди) та земельні ділянки (у разі відсутності необхідних документів) та уточнення меж земельних ділянок підпорядкованих підрозділів;

26) надає спеціально уповноваженим органам в установленому порядку інформацію щодо юридичних та фізичних осіб, винних у порушенні законодавства у сфері цивільного захисту;

27) у разі звернення фізичних та юридичних осіб надає:

технічні умови для інженерного забезпечення об’єкта будівництва щодо пожежної та техногенної безпеки;

методичні рекомендації щодо розроблення та підготовки положень, інструкцій, інших нормативних документів у сфері пожежної та техногенної безпеки, що діють на підприємствах, в установах, організаціях та на інших суб’єктах господарювання незалежно від форми власності;

28) перевіряє відповідно до закону стан:

готовності до використання за призначенням аварійно-рятувальної техніки, засобів цивільного захисту, а також обладнання, призначеного для забезпечення безпеки суб’єктів господарювання;

планування та готовності до здійснення заходів з організації евакуації населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

підготовки населення до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

29) бере участь у:

розгляді проектів місцевих програм, що розробляються з метою поліпшення захисту об'єктів і територій на випадок виникнення надзвичайної ситуації;

розробленні організаційних і науково-технічних заходів у сфері державного нагляду (контролю) з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки і діяльності аварійно-рятувальних служб, інших формувань;

роботі на місцевому рівні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;

розслідуванні пожеж, причин виникнення надзвичайних ситуацій та невиконаних запобіжних заходів;

розгляді проектів об’єктів, що належать суб’єктам господарювання, в частині додержання вимог нормативно-правових актів у сфері пожежної та техногенної безпеки;

формуванні проектів планів у сфері цивільного захисту місцевого рівня на мирний час та в особливий період;

підготовці органів управління відповідної ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ;

здійсненні заходів щодо захисту населення і територій у разі виникнення радіаційних аварій та надзвичайних ситуацій, пов’язаних із виливом (викидом) небезпечних хімічних речовин;

організації навчання населення щодо дій у надзвичайних ситуаціях, у розробці відповідних організаційно-методичних рекомендацій з підготовки населення до таких дій;

заходах щодо створення, утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного захисту, ведення їх обліку, забезпечує разом з місцевою держадміністрацією здійснення контролю за готовністю зазначених споруд до використання за призначенням, проведення їх інвентаризації;

30) забезпечує надання підпорядкованими підрозділами у передбачених законодавством випадках платних послуг;

31) забезпечує проведення ідентифікації вибухонебезпечних предметів;

32) організовує охорону об’єктів державної власності, що належать до сфери його управління;

33) реалізує в межах повноважень, передбачених законом, державну політику у сфері волонтерської діяльності щодо надання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок стихійного лиха, екологічних, техногенних та інших катастроф, а також щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

34) надає Головному управлінню пропозиції щодо державного замовлення на підготовку фахівців у відповідній сфері;

35) забезпечує інформування громадськості про реалізацію державної політики з питань, що належать до компетенції ДСНС України;

36) проводить інформаційно-розяснювальну, агітаційно-пропагандистську та культурно-масову роботу з питань безпеки життєдіяльності та популяризації служби цивільного захисту;

37) забезпечує додержання вимог законодавства з питань охорони праці;

38) організовує та забезпечує виконання заходів з безпеки дорожнього руху;

39) проводить роботу з профілактики правопорушень та додержання дисципліни підпорядкованим особовим складом;

40) здійснює за дорученням заходи щодо завантаження, вивезення, складування, супроводження до місця призначення гуманітарної допомоги;

41) здійснює розгляд звернень громадян з питань, що належать до їхньої компетенції, виявляє та усуває причини, що призводять до подання громадянами скарг;

42) здійснює інші повноваження, визначені законодавством України та покладені на Головне управління.

 

5. Сектор з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їхнім здійсненням;

2) забезпечує ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів Сектору;

3) організовує планово-фінансову роботу, здійснює контроль за використанням фінансових та матеріальних ресурсів Сектору;

4) організовує розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції, виявляє та усуває причини, що призводять до подання громадянами скарг;

5) забезпечує доступ до публічної інформації, що перебуває у його володінні;

6) забезпечує у межах повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

7) забезпечує у межах повноважень виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізації;

8) організовує ведення діловодства;

9) здійснює планування заходів державного нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки;

10) забезпечує організацію несення служби в підпорядкованих підрозділах.

 

6. Сектор має право:

1) залучати (за погодженням з Головним управлінням) до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань вчених і фахівців, спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їхніми керівниками), представників інститутів громадянського суспільства;

2) одержувати в установленому законодавством порядку необхідну для виконання функцій інформацію, документи і матеріали від державних органів, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їхніх посадових осіб;

3) скликати наради, утворювати консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби для сприяння здійсненню покладених на нього завдань;

4) користуватися інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв'язку та іншими технічними засобами.

 

7. Під час виконання покладених завдань Сектор в установленому порядку взаємодіє з місцевою держадміністрацією, а також підприємствами, установами, організаціями, розташованими на відповідній території, іншими структурними підрозділами Головного управління.

 

8. Сектор у межах повноважень видає накази організаційно-розпорядчого характеру з питань, що стосуються виконання функцій державного нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту, за діяльністю аварійно-рятувальних служб на відповідній території.

 

9. Керівництво Сектору.

Сектор очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади начальником Головного управління за погодженням з ДСНС України.

Начальник Сектору за посадою одночасно є Головним державним інспектором з нагляду (контролю) у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту на відповідній території.

Інші посадові особи Сектору, які забезпечують здійснення державного нагляду (контролю) у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту за посадою одночасно є державними інспекторами з нагляду (контролю) у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту на відповідній території.

 

10. Начальник Сектору:

1) здійснює керівництво Сектором, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності;

2) організовує та забезпечує виконання актів законодавства України, наказів та доручень ДСНС України, наказів Головного управління, актів Хмельницької обласної державної адміністрації, а також рішень місцевих органів виконавчої влади, прийнятих в межах повноважень, та цього Положення;

3) вносить начальнику Головного управління пропозиції щодо реалізації основних напрямів, пріоритетів роботи Сектору і шляхів виконання покладених на підрозділ завдань;

4) звітує перед начальником Головного управління про виконання планів роботи та покладених завдань, про усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності підрозділу;

5) відповідає за:

суворе і неухильне дотримання існуючого законодавства щодо організації внутрішньої і караульної служб, готовності підрозділів до виконання завдань за призначенням, запобігання надзвичайним ситуаціям та виконання заходів цивільного захисту;

утримання і правильну експлуатацію аварійно-рятувальної та пожежно-рятувальної техніки, обладнання, оснащення, засобів телекомунікації та інформатизації;

стан дисципліни і законності, організацію індивідуальної виховної роботи та профілактики правопорушень, збереження життя і здоров’я особового складу;

функціонування системи управління охороною праці;

6) повинен:

знати оперативну обстановку і своєчасно реагувати на її зміни;

знати місцезнаходження, конструктивні особливості будинків і споруд, основні найважливіші об’єкти, пожежну та техногенну небезпеку технологічних процесів виробництва, протипожежне водопостачання і зв’язок на території обслуговування, можливості щодо укриття персоналу об’єктів та населення в захисних спорудах, необхідні заходи з радіаційного та хімічного захисту населення та тих, хто працює, на потенційно небезпечних об’єктах, тактико-технічну характеристику спеціальної техніки, дислокацію підрозділів;

знати ділові, професійні й морально-психологічні якості особового складу;

здійснювати керівництво й особисто проводити заняття зі службової підготовки з підпорядкованим особовим складом;

під час проведення заходів з іншими наглядовими органами організовувати взаємодію, спрямовану на забезпечення техногенної, пожежної безпеки та цивільного захисту;

вживати заходів щодо розвитку матеріально-технічної й навчально-спортивної баз;

розробляти із відповідними службами цивільного захисту заходи взаємодії щодо спільних дій під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (подій) та гасіння пожеж;

вносити на розгляд місцевих органів влади пропозиції щодо поліпшення захисту об’єктів, населених пунктів, організації заходів щодо створення фонду захисних споруд цивільного захисту та утримання його в стані готовності до використання за призначенням, організації інженерного, радіаційного та хімічного захисту населення і територій;

 забезпечувати проведення консультацій та взаємодію з пожежно-технічними комісіями, добровільною пожежною охороною в районі виїзду підрозділу;

виїжджати на надзвичайні ситуації (події) або пожежі та керувати роботою підрозділів;

7) вносить начальнику Головного управління пропозиції щодо:

призначення на посади та звільнення з посади підпорядкованого особового складу;

присвоєння спеціальних звань служби цивільного захисту підпорядкованому особовому складу;

заохочення, відзначення державними нагородами і притягнення до дисциплінарної відповідальності в межах наданих повноважень осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та працівників підпорядкованого підрозділу;

8) підписує накази організаційно-розпорядчого характеру з питань, що стосуються виконання функцій державного нагляду (контролю) у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту, за діяльністю аварійно-рятувальних служб;

9) дає у межах повноважень обов'язкові до виконання доручення підлеглому особовому складу та працівникам;

10) представляє інтереси Сектору у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями;

11) забезпечує дотримання законодавства з питань запобігання та боротьби з корупцією;

12) організовує та контролює роботу осіб інженерно-інспекторського складу, які перебувають на штатних посадах у пожежно-рятувальних підрозділах Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту на відповідній території;

13) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

 

11. Сектор утримується за рахунок державного бюджету.

 

12. Сектор утворюється та ліквідовується Головою ДСНС України як структурний підрозділ Головного управління за поданням начальника Головного управління.

 

13. Сектор має бланк та власну печатку із зображенням Малого Державного герба України для скріплення підписів посадових осіб на документах з питань виконання функцій державного нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту, за діяльністю аварійно-рятувальних служб на відповідній території.

________________________________

 

З Положенням про Сектор ознайомлений: ___________     __________________

            (підпис)                       (ініціали, прізвище)

___.______________ 2016 року.

 

 

Переглядів: 1406
Всього переглядів вкладених ресурсів: 1406
© Використання матерiалiв сайту Теофіпольської районної державної адміністрації дозволяється за умови посилання (для iнтернет-видань — гiперпосилання) на сайт Теофіпольської районної державної адміністрації