Управління Держпродспоживслужби в Теофіпольському районі

Режим роботи Управління  Держпродспоживслужби в районі 

з/п

Час роботи

Понеділок-четвер

П'ятниця

1.

Початок робочого дня

08:00

08:00

2.

Перерва на обід

12:00-12.45

12:00-12:45

3.

Кінець робочого дня

17:00

16:00

 

Графік  прийому громадян :

Шевчук  Павло  Федорович –  Начальник  Теофіпольського  РУ  ГУ ДПСС  в Хмельницькій області

в Теофіпольському районі : З 9.00 - 11.00

тел. роб. 3-14-75

 

Теофіпольське  РУ  ГУ  ДПСС  в Хмельницькій складається із двох відділів, а саме:

-  відділу безпечності харчових продуктів і ветеринарної медицини,-

Грицик Віталій Володимирович – заступник начальника, начальник відділу безпечності харчових продуктів і ветеринарної медицини  Теофіпольського  РУ  ГУ ДПСС  в Хмельницькій області, тел. роб. 3-14-75;

Чорна Наталія Миколаївна – головний спеціаліст відділу безпечності харчових продуктів і ветеринарної медицини  Теофіпольського  РУ  ГУ ДПСС  в Хмельницькій області, тел. роб. 3-10-54;

Кондрашина Тетяна Анатоліївна – провідний фахівець відділу безпечності харчових продуктів і ветеринарної медицини  Теофіпольського  РУ  ГУ ДПСС  в Хмельницькій області, тел. роб. 3-10-54;

- відділу  державного  контролю  і нагляду за додержанням санітарного законодавства,-

Панасюк  Ігор  Васильович – лікар з гігієни харчування  відділу державного контролю і нагляду за додержанням  санітарного законодавства  Теофіпольського  РУ  ГУ ДПСС  в Хмельницькій області, тел. роб. 3-14-75.

Теофіпольське  РУ ГУ ДПСС в Хмельницькій області (далі – самостійний структурний підрозділ) підпорядковується Головному управлінню Держпродспоживслужби в Хмельницькій області і є його самостійним структурним підрозділом. Здійснює свою діяльність на території Теофіпольського району та смт. Теофіполь (далі – підвідомча територія).

Начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області,  спрямовує, координує та контролює діяльність самостійного  структурного підрозділу та сприяє йому у виконанні покладених на нього завдань.

Самостійному структурному підрозділу підпорядковуються  установи та організації, що належать до сфери управління Держпродспоживслужби та розташовані на підвідомчій території.

2. Самостійний структурний підрозділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем'єр-міністра України, наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, дорученнями Міністра аграрної політики та продовольства України, його першого заступника та заступників, наказами Держпродспоживслужби, дорученнями Голови Держпродспоживслужби та його заступників, наказами, вказівками, дорученнями начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області, актами Хмельницької обласної та Теофіпольської районної державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, а також цим Положенням.

3. Завданням самостійного структурного підрозділу є реалізація повноважень Держпродспоживслужби, визначених його Положенням на підвідомчій території.

4. Самостійний структурний підрозділ відповідно до покладених на нього завдань в межах підвідомчої території забезпечує реалізацію державної політики, а саме:

1) у галузі ветеринарної медицини та безпечності харчових продуктів:

а) забезпечує здійснення державного ветеринарно-санітарного нагляду (контролю) за здоров'ям та благополуччям тварин, безпечністю та окремими показниками якості харчових продуктів, неїстівних (побічних) продуктів тваринного походження, кормів та інших об’єктів санітарних заходів, охороною підвідомчої території від занесення збудників особливо небезпечних хвороб, включених до списку Міжнародного епізоотичного бюро (далі - МЕБ), з територій інших держав, областей та районів або карантинних зон;

 б) здійснює державний нагляд (контроль) за:

тваринами, харчовими продуктами, іншими об’єктами санітарних заходів, пов’язаними з продуктами тваринного походження, репродуктивним матеріалом, племінною справою у тваринництві, біологічними продуктами, патологічним матеріалом, ветеринарними препаратами, субстанціями, кормовими добавками, преміксами та кормами, засобами ветеринарної медицини, засобами догляду за тваринами та супутніми об'єктами, штамами мікроорганізмів, а також потужностями, що використовуються для їх виробництва, переробки, зберігання та обігу;

діяльністю суб’єктів господарювання, які здійснюють виробництво, перевезення, зберігання, реалізацію органічної продукції (сировини);

проведенням ветеринарно-санітарної експертизи на потужностях, які використовуються для виробництва та/або обігу тварин, харчових продуктів, а також на агропродовольчих ринках та за місцем проведення ярмарок;

безпечністю харчових продуктів у процесі їх виробництва та/або обігу з метою їх експорту та імпорту, а також видачею міжнародних сертифікатів (сертифікатів здоров’я), а для держав СНД - ветеринарних свідоцтв у визначених законодавством випадках;

переміщенням тварин, харчових продуктів, інших об’єктів санітарних заходів, пов’язаних з продуктами тваринного походження, репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів, патологічного матеріалу, ветеринарних препаратів, субстанцій, кормових добавок, преміксів та кормів, засобів ветеринарної медицини, засобів догляду за тваринами та супутніми об'єктами, штамів мікроорганізмів;

організацією роботи зі збору, утилізації та знищення загиблих тварин і побічних продуктів тваринного походження, не призначених для споживання людиною;

здійсненням протиепізоотичних заходів юридичними та фізичними особами, що провадять професійну діяльність у галузі ветеринарної медицини;

дотриманням законодавства щодо ідентифікації та реєстрації тварин;

проведенням суб’єктами господарювання дезінфекції, дезінсекції та дератизації на потужностях, що використовуються для виробництва, переробки, зберігання та обігу харчових продуктів, репродуктивного матеріалу, ветеринарних препаратів, субстанцій, кормових добавок, вирощування, розведення та утримання тварин та птиці преміксів та кормів, а також засобів, що використовуються для їх транспортування;

впровадженням постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР);

за розведенням та утриманням сільськогосподарських тварин для запобігання жорстокому поводженню з ними;

в) організовує захист населення підвідомчої території від хвороб, спільних для тварин і людей;

г) сприяє виконанню загальнодержавних програм у галузі ветеринарної медицини, у тому числі проведенню моніторингу залишкової кількості ветеринарних препаратів та забруднювальних речовин у живих тваринах, продуктах тваринного походження і кормах, моніторингу вмісту забруднювачів у харчових продуктах рослинного походження;

ґ) аналізує причини й умови виникнення та поширення хвороб тварин, організовує заходи щодо локалізації та ліквідації спалаху заразних хвороб, спільних для тварин і людей, готує пропозиції та рекомендації щодо профілактики, ліквідації та боротьби з такими хворобами;

д) координує та контролює діяльність спеціалістів ветеринарної медицини підвідомчої території незалежно від їх підпорядкування;

е) видає органам страхування висновки щодо причин захворювання вимушено забитих, загиблих або знищених тварин;

є) забезпечує у випадках, передбачених законом, своєчасне встановлення карантину в разі виникнення особливо небезпечних хвороб, включених до списку МЕБ, або інших хвороб, що підлягають повідомленню, проведення карантинних та інших ветеринарно-санітарних заходів в інфікованій та буферній зонах, зоні спостереження;

ж) координує та контролює діяльність установ ветеринарної медицини підвідомчої території з організації та проведення протиепізоотичних заходів, державної ветеринарно-санітарної експертизи харчових продуктів, неїстівних продуктів тваринного походження, репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів, кормових добавок, преміксів та кормів, забезпечує проведення ветеринарно-санітарних заходів щодо перевірки безпечності харчових продуктів;

з) установлює обмеження або заборону на обіг тварин, об’єктів санітарних заходів, що можуть переносити особливо небезпечні хвороби, включені до списку МЕБ, або інші хвороби, що підлягають повідомленню, з окремих держав, областей та районів або карантинних зон у разі підтвердження факту спалаху таких хвороб;

и) проводить експертизу та узгодження проектів планування і будівництва тваринницьких ферм, потужностей, що здійснюють забій тварин, переробних підприємств, підприємств з виробництва ветеринарних препаратів, ринків, бере участь у відведенні земельних ділянок для всіх видів зазначеного будівництва і забору води для тварин;

і) організовує проведення моніторингу кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів, отриманих з використанням ГМО, за критерієм наявності в них зареєстрованих ГМО джерел;

ї) затверджує плани щорічного державного контролю, плани державного моніторингу та плани протиепізоотичних заходів відповідно до чинного законодавства;

й) готує матеріали щодо внесення інформації до відповідних реєстрів потужностей (об’єктів);

к) готує пропозиції про обсяг необхідних ветеринарних препаратів для виконання обов’язкових (планових) або вимушених протиепізоотичних заходів;

л) здійснює ветеринарно-санітарний нагляд за роботою уповноважених лікарів щодо виконання ветеринарно-санітарних заходів;

м) контролює та координує здійснення заходів для проведення дезінфекції, дезінсекції та дератизації на потужностях, що використовуються для виробництва, переробки, зберігання та обігу харчових продуктів, тварин, репродуктивного матеріалу, ветеринарних препаратів, субстанцій, кормових добавок, преміксів та кормів, засобів ветеринарної медицини, засобів догляду за тваринами та супутніми об’єктами, штамів мікроорганізмів, а також засобів, що використовуються для їх транспортування, вирощування та утримання тварин і птиці;

н) проводити державний аудит постійно-діючих процедур, що засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках.

2) у сфері державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства:

2.1. Реалізує  державну  політику  у сфері санітарного законодавства,

попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення.

2.2. Здійснює державний санітарно-епідеміологічний нагляд (контроль) за дотриманням санітарного законодавства; біологічними продуктами, патологічним матеріалом; додержанням підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності та громадянами державних санітарних норм і правил, гігієнічних нормативів і регламентів безпечного виробництва, транспортування, зберігання, застосування пестицидів і агрохімікатів, за вмістом залишкової кількості пестицидів і агрохімікатів в імпортованих лікарських травах, водних об’єктах, воді, що використовується для господарського постачання, купання, спортивних занять, організованого відпочинку та з лікувальною метою,  ґрунтах, на землях населених пунктів, оздоровчого та рекреаційного призначення; дотриманням показників вмісту шкідливих для здоров’я людини речовин та інгредієнтів у тютюнових виробах, які реалізуються на території населених пунктів.

2.3. Здійснює, в межах компетенції та діючого законодавства, контроль за факторами середовища життєдіяльності людини, що мають шкідливий вплив на здоров’я населення.

2.4. Організовує проведення відповідних досліджень (випробувань) для цілей державного санітарно-епідеміологічного контролю.

2.5.Забезпечує та здійснює проведення профілактичних і протиепідемічних заходів щодо охорони,  в межах компетенції,  території від проникнення хвороб людей, здійснює державний санітарно-епідеміологічний контроль товарів, що переміщуються через митний кордон України.

2.6.Здійснює заходи, що стосуються обмеженого (визначеного) кола осіб чи випадків, передбачених законодавством, зокрема щодо обмеження, заборони, тимчасового припинення діяльності, вживання відповідно до закону інших заходів реагування, у тому числі обмеження або заборони ввезення (пересилання) на митну територію України, перевезення через митну територію України (транзит) біологічних продуктів, патологічного матеріалу.

2.7. Подає в установленому порядку пропозиції щодо обмеження або заборони в’їзду на територію України її громадян, іноземців та осіб без громадянства, експорту, імпорту, транзиту вантажів і товарів з держав або регіонів у зв’язку з неблагополучною епідемічною ситуацією на їх території.

2.8. Бере участь  у проведенні санітарно-епідеміологічних розслідувань, спрямованих на виявлення причин та умов, що призводять до виникнення і поширення інфекційних хвороб, у тому числі через харчові продукти, групових та індивідуальних харчових отруєнь, масових неінфекційних захворювань (отруєнь) та радіаційних уражень, випадків порушення норм радіаційної безпеки, санітарних правил роботи з радіоактивними речовинами, іншими джерелами іонізуючих випромінювань, та вживає заходів щодо їх усунення відповідно до законодавства;

2.9. Здійснює, у межах компетенції та діючого законодавства, контроль за усуненням причин і умов виникнення та поширення інфекційних, масових неінфекційних захворювань, отруєнь та радіаційних уражень людей.

2.10. Бере участь у реалізації науково-технічної, технологічної та інноваційної політики, впровадженні у виробництво науково-технічних досягнень та передового досвіду з питань профілактики захворювань людини, а також факторів середовища життєдіяльності людини, реалізації державної політики в інших визначених сферах.

2.11. За поданням Головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області, надає пропозиції для розроблення санітарних, протиепідемічних (профілактичних) заходів, вимог щодо окремих показників якості харчових продуктів, кормів, технічних регламентів та стандартів.

2.12. Бере участь у визначенні факторів, що можуть мати шкідливий вплив на здоров’я людини, у проведенні оцінки ризику та встановленні ступеня створюваного ними ризику.

2.13. Здійснює відповідно до законодавства моніторинг причин і кількості звернень фізичних та юридичних осіб щодо дотримання санітарного законодавства та випадків заподіяння шкоди здоров’ю людей внаслідок споживання продукції (користування нею) та впливу небезпечних факторів середовища життєдіяльності людини;

2.14. Бере участь та проводить заходи, спрямовані на підвищення рівня гігієнічних знань працівників, в тому числі, тих які підлягають обов’язковим медичним оглядам, а також тих, які зазнають у виробництві, сфері послуг, інших галузях ризику дії небезпечних факторів.

2.15. Проводить санітарну освітню роботу серед населення з питань забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя, профілактики інфекційних (в тому числі особливо небезпечних), неінфекційних захворювань, отруєнь, шкідливого впливу факторів навколишнього середовища, а також вживання тютюнових виробів на здоров’я людини тощо.

 5.  Відповідно до покладених на нього завдань:

вживає у межах повноважень, передбачених законом, заходів щодо усунення порушень вимог закону і притягнення винних у таких порушеннях осіб до відповідальності згідно із законом;

у межах повноважень, передбачених законом, складає протоколи про порушення законодавства у відповідній сфері;

організовує проведення в лабораторіях досліджень (випробувань) для цілей державного контролю;

готує матеріали перевірок до правоохоронних органів для вирішення питань про притягнення до кримінальної відповідальності осіб, у діях яких містяться ознаки кримінального правопорушення;

узгоджує методи та способи  знищення продукції або інше рішення щодо подальшого поводження з нею, у передбачених законом випадках;

бере участь у розробці загальнодержавних програм та/або планів у галузі небезпечних факторів, показників безпечності, окремих показників якості харчових продуктів у визначених сферах;

бере участь у реалізації науково-технічної, технологічної та інноваційної політики, впровадженні у виробництво науково-технічних досягнень та передового досвіду у визначених сферах;

надає пропозиції щодо формування державного замовлення на підготовку кадрів у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення;

готує пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань, що належать до його компетенції;

може проводити державний аудит постійно-діючих процедур, що засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках;

здійснює інші повноваження, визначені законами України.

6. Самостійний структурний підрозділ має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб;

2) скликати наради для сприяння здійсненню покладених завдань;

3) користуватися інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв'язку та іншими технічними засобами;

4) здійснювати заходи державного нагляду (контролю) відповідно до закону;

5) вимагати відповідно до закону від суб’єктів господарювання усунення виявлених порушень;

6) вживати у межах повноважень, передбачених законом, заходів щодо усунення порушень вимог закону і притягнення винних у таких порушеннях осіб до відповідальності згідно із законом;

7) фіксувати процес здійснення планового (позапланового) заходу чи кожну окрему дію за допомогою засобів аудіо - та відеотехніки;

7. Самостійний структурний підрозділ під час виконання покладених на нього завдань на підвідомчій території взаємодіє з місцевою державною адміністрацією та органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями.

 

Начальник  Теофіпольського  РУ 

ГУ ДПСС  в Хмельницькій області ______________ Шевчук П.Ф.

 

 

 

Приєднані документи
Переглядів: 1992
Всього переглядів вкладених ресурсів: 1992
© Використання матерiалiв сайту Теофіпольської районної державної адміністрації дозволяється за умови посилання (для iнтернет-видань — гiперпосилання) на сайт Теофіпольської районної державної адміністрації