Органи влади | Структура райдержадміністрації, установ, служб району | Апарат райдержадміністрації | Відділ ведення Державного реєстру виборців | Звіти про роботу | Звіт про виконання плану роботи відділу ведення Державного реєстру виборців за ІІІ квартал 2018 рік
Звіт про виконання плану роботи відділу ведення Державного реєстру виборців за ІІІ квартал 2018 рік

У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України, актами і розпорядженнями Президента України, Кабінету Міністрів України, Центральної виборчої комісії та  Положенням  про відділ ведення Державного реєстру виборців Теофіпольської райдержадміністрації. Протягом кварталу діяльність відділу здійснювалася на основі щоквартального плану роботи, затвердженого керівником апарату райдержадміністрації.

У роботі використовуємо автоматизовану інформаційно-телекомунікаційну систему “Державний реєстр виборців” (АІТС “ДРВ”), яка призначена для зберігання та обробки даних, що містять відомості про громадян України, які мають право голосу на виборах різних рівнів у відповідності до вимог ст.70 Конституції України.   Реєстр ведеться в електронній формі з єдиною базою даних, яка містить персональні дані усіх виборців України. Виходячи з специфіки Державного реєстру виборців, його функціонування відбувається в постійному режимі як під час виборчих процесів, так і в період між виборами, тобто він є постійнодіючим. Робота відділу пов’язана із внесенням записів про виборців до карток автоматизованої системи. Будь-які зміни, що відбуваються у житті виборців, чітко фіксуються. 

 Автоматизована інформаційно-телекомутаційна система «Державний  реєстр виборців» дозволяє:

               1. Вести персоніфікований облік виборців;

               2. Спростити процес складання списків виборців; своєчасно внести зміни і доповнення до списків виборців;

               3. Уникати фальсифікації, дублювань, інших помилок в процесі проведення виборів та референдумів.

Основними завданнями відділу ведення Державного реєстру виборців є: ведення Державного реєстру виборців до якого заносяться відомості про громадян України, які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України і проживають або перебувають на території сіл, селищ району; складання та уточнення списків виборців для проведення виборів і референдумів.

Станом на 1.10.2018 року в АІТС “ДРВ” по Теофіпольському району значиться:

виборців - 22675 (в тому числі виборці без виборчої адреси (вибувші) - 373);

постійно нездатних самостійно пересуватися(НСП) - 821;

вулиць - ;

будинків - 9691.

На протязі звітного періоду організаційно-правова робота відділу була спрямована на виконання інших завдань відділу, а саме:

          - забезпечення ведення Реєстру, що передбачає проведення організаційно-правової підготовки та виконання в режимі записування таких дій: внесення запису про виборця до бази даних Реєстру; внесення змін до персональних даних Реєстру; знищення запису Реєстру на підставах та у спосіб, що встановлені Законом України “Про Державний реєстр виборців” та правовими рішеннями розпорядника Реєстру ЦВК, з використанням візуального та автоматизованого контролю повноти та коректності персональних даних Реєстру;

          - здійснення щомісячного поновлення бази даних Реєстру;

          - забезпечення у взаємодії з Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України захист Реєстру у процесі його ведення;

          - ведення Реєстру постійних виборчих дільниць;

          - ведення картографічного обліку меж виборчих дільниць.

Станом на 1.10.2018 року суб'єктами подання відомостей у відділі ведення Державного реєстру виборців Теофіпольської районної державної адміністрації відповідно до ст.22 Закону України “Про Державний реєстр виборців” є  28 установ та організацій ( Теофіпольський районний сектор  УДМС України в Хмельницькій області, відділ ДРАЦС Теофіпольського районного управління юстиції, Теофіпольський районний суд, управління соціального захисту населення Теофіпольської райдержадміністрації,  сільські та селищні ради району).

Поновлення бази даних здійснюється всіма працівниками відділу щомісячно на підставі відомостей, поданих щодо визначених категорій громадян суб'єктами подання   за формами  відповідно до постанови Центральної виборчої комісії від 13.01.2011 року №6 “Про форми подань з відомостями про виборців (осіб), на підставі яких здійснюється періодичне поновлення персональних даних Державного реєстру виборців”.

            На сьогодні відділ завершив опрацювання поданих відомостей за серпень 2018 року. За звітний період всього опрацьовано 204 подання або 1057 рядків вхідних відомостей  періодичного поновлення.

     З них за результатами опрацювання відомостей:

а) виповнилося 18 років - включено до реєстру - 61 особа;

б) зміни щодо зміни виборчої адреси 339 виборцям, з них  включено до реєстру, як пропущені — 8, внесено зміни до Реєстру - 331;

в) зняті з реєстрації - внесено зміни до Реєстру — 439;

г) визнані недієздатними — внесено зміни- 1;

д) померли - внесено змін до реєстру -116;

ж) змінено місце народження або дату народження - внесено зміни до Реєстру- 43;

з) змінено ідентифікаційні персональні дані (зміни ПІБ) - внесено змін до Реєстру - 56, включено до реєстру як пропущені - 0;

і) нездатні пересуватись самостійно - внесено зміни до Реєстру -1;

ї) громадянство припинено — внесено зміни до Реєстру - 1.

Під час проведення періодичних поновлень за ІІІ квартал 2018 рік керівником відділу прийнято 111 наказів в електронному вигляді з застосуванням електронного цифрового підпису, в яких включено 1307 осіб:

- зміни за періодичним поновленням -1057,

- знищення ( закінчився термін зберігання  померлих більше 5 років, кратне  включення) -121,

  - зміна виборчої адреси за зверненнями відділів ведення — 129,

  - відхилено (до реєстру вже внесено відповідні зміни) - 38).

Протягом звітного періоду проводилася систематична робота з суб’єктами подання відомостей, зокрема РС УДМС України у Хмельницькій області, щодо уточнення персональних даних виборців, в зв’язку з проведенням візуального та автоматизованого контролю за повнотою і коректністю персональних даних; звернень виборців в разі наявності в них достовірної інформації щодо невідповідностей чи неточностей в персональних даних; внесення змін до уточнених списків.

Станом на 01.10.2018 року в ІІІ кварталі підготовлено 8 запитів до районного сектору УДМС України в Хмельницькій області щодо 63 виборців, 11 запитів до органів реєстрації сільських, селищних рад щодо 22 виборців. Після отримання відповідей на вказані запити до бази даних Реєстру були внесені відповідні зміни, заведено 13 ініціативних відомостей та змінено дані по 59 виборцям (місце та дата народження, прізвище, ім’я, виборча адреса). По решту виборцям розбіжності, які виникли при проведенні періодичних поновлень не були підтверджені документально — тобто виборці в відомостях органами подання були включені з помилками.

Крім того, що відділ веде Реєстр виборців, відділ працює з підсистемою “Адресний регістр”. Йдеться про те, що по кожному населеному пункту відділ веде перелік вулиць, будинків, проспектів, бульварів, по кожному геоніму ведеться перелік усіх будинків. Всі сільські, селищні ради району подають інформацію про створення, найменування нових та перейменування існуючих вулиць, провулків, проспектів, площ, а також інформацію про присвоєння номерів новим житловим будинкам і зміну нумерації існуючих будинків у відповідному населеному пункті.

Всі виборчі дільниці на постійній основі (звичайні та спеціальні) занесені також до підсистеми “Геоінформаційна система ДРВ” де графічно зображено  і можна переглянути картографічні межі кожної дільниці. Межі постійно підтримуються в актуальному стані. Протягом звітного періоду уточнювалися дані та вносилися відповідні зміни у Довідник виборчих дільниць на постійній основі (звичайних та спеціальних) в районі, здійснювалося ведення картографічного обліку виборчих дільниць Теофіпольського району. Протягом кварталу межі жодної дільниці не змінювалися, лише було створено 24 нових житлових будинків (присвоєння номеру новому житловому будинку).

 На вимогу розпорядника Реєстру відділом опрацьовано всі завдання в Геоінформаційній підсистемі  АІТС "Державний реєстр виборців  (АІТС ДРВ ГІС). 

Відділ ведення за 12-ти бальною системою оцінювання отримав у ІІІ кварталі 2018 р. оцінки відповідно 11,36; 11,56; 11,57, що є досить позитивним.

Публічний характер Реєстру забезпечує доступність для кожного виборця відомостей Реєстру в обсязі та в порядку, встановлених Законом України "Про Державний реєстр виборців", а також інші передбачені вказаним Законом форми публічного контролю за дотриманням засад ведення Реєстру.

Так, відповідно до статті 21 Закону України "Про Державний реєстр виборців", виборець може особисто звернутися з письмовим запитом до органу ведення Реєстру за своєю виборчою адресою щодо змісту його персональних даних у Реєстрі, пред’явивши паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа недавно набула громадянства України). Виборець, постійно нездатний пересуватися самостійно, може уповноважити на таке звернення іншу особу. В цього році у відділ звернулося лише 2 виборця, які написали заяви про необхідність внесення змін до персональних даних - 1, про зміни виборчої адреси -1. Заяви заведені в систему АІТС ДРВ у день надходення, внесені відповідні зміни та надано виборцям роздрук персональних даних та повідомлення про зміни.

Також в загальнодоступній мережі Інтернет діє Офіційний сайт “Державний реєстр виборців”, де розміщена різноманітна статистична інформація, а також закладка “Особистий кабінет виборців” де кожен виборець може  перевірити свої дані в Реєстрі виборців, зареєструвати та сформувати запит про своє включення.

З метою висвітлення роботи відділу ведення ДРВ на офіційному веб-сайті Теофіпольської райдержадміністрації розміщений розділ “відділ реєстру виборців” де розміщено зразки заяв, порядок звернення, зміни до виборчого законодавства, новини відділу та звіти про виконання планів роботи.

Відділ ведення Державного реєстру виборців під час здійснення своїх повноважень постійно вживає заходів, спрямованих на забезпечення захисту бази даних Реєстру від несанкціонованого доступу та зловживання доступом, згідно порядку затвердженого постановою ЦВК від 09.04.2013 року № 73 “Про Порядок доступу органів ведення та регіональних органів адміністрування Державного реєстру виборців до бази даних Державного реєстру виборців”, та вимог встановлених постановою ЦВК від 20.12.2007 року № 572 “Про Вимоги до приміщень відділів ведення Державного реєстру виборців та регіональних органів адміністрування Державного реєстру виборців та про норми забезпечення засобами зв’язку, обладнанням, інвертарем, оргтехнікою”. Контроль за порушенням цілісності бази даних Реєстру та його апаратного чи програмного забезпечення шляхом застосування засобів і методів технічного захисту інформації, впровадження організаційних та інженерно-технічних заходів комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) проводиться згідно Есплуатаційної документації органу ведення Державного реєстру виборців в АІТС ДРВ, що затверджена керівником Служби розпорядника Державного реєстру виборців ЦВК 30.06.2011 року.

Згідно з Календарним планом робіт із захисту інформації, що передбачений Планом захисту інформації (Есплуатаційна документація органу ведення Державного реєстру виборців в АІТС ДРВ) кожен 1-й тиждень кварталу адміністратором безпеки (Ю.Семенюк) проводяться наступні заходи:

          - контроль приміщення, де розміщене обладнання, на їх відповідність вимогам нормативних документів;

          - контроль ведення документації комплексної системи захисту інформації у ВВ ДРВ;

          - контроль відповідності записів у паспортах на автоматизовані робочі місця.

         -контроль працездатності системи пожежної, охоронної сигналізацій приміщення, де розташована інформаційно-телекомунікаційна система ВВ ДРВ; про проведення яких необхідно зробити відповідні записи в журналах та екранах АІТС «Державний реєстр виборців».

          Також постійно на контролі в адміністратора безпеки відділу знаходяться:

          - дотримання доступу до приміщення, де розташована інформаційно-телекомунікаційна система ВВ ДРВ;

          - виконанням працівниками відділу вимог діючих в АІТС інструкцій, розпоряджень, наказів;

          - контроль за цілісністю саморуйнівних контрольно-захисних наклейок;

          - контроль використання програмно-апаратних засобів ідентифікації (ПАЗІ);

          - контроль працездатності телекомунікаційного обладнання та комплексу захисту інформації.

Відповідно до вимог Розпорядника реєстру, з метою підвищення правової досвідченості працівників Державного реєстру виборців та покращення їх практичних навичок  введено обов’язкове щомісячне тестування працівників відділів ведення за тестами:

1. Нормативно-правові акти;

  2. Тест для керівників та адміністраторів безпеки ОВ ДРВ

3. Open Office.org

4. Робота в АІТС ДРВ

5. Операційна система Microsoft Windows XP.

У відділі ведення ДРВ робота з документами організована відповідно до номенклатури справ та інструкції з діловоства, заведені всі необхідні справи з дотриманням порядку оформлення. Всі справи у відділі лберігаються відповідно до термінів зберігання.

У відділі на виконанні перебувають листи обласної державної адміністрації:

- від 27.02.2013 року № 70/19-09-1048/2013 до 28 числа щомісячно подається інформація щодо призначення позачергових, повторних, проміцжних, перших місцевих виборів (інформації підготовлені та надіслані: липень 25.07.2018 року № 01-38-1531/2018, серпень - 27.08.2018 № 01-38-1687/2018, вересень — 27.09.2018 № 01-38-1876/2018).

- від 23.04.2014 року № 70/17-09-1874/2014, 10.03.2015 року №70-09-1021/2015 до 01 числа щомісячно інформація про випадки непризначення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних голів (інформації підтовлені та надіслані: липень 30.07.018 №01-38-1550/2018, серпень 31.08.2018 року № 01-38-1710/2018, вересень — 27.09.2018 року № 01-38-1877/2018).

На всі листи, що надходили від Центральної виборчої комісії, Хмельницької обласної державної адміністрації підготовлені і  надані компетентні відповіді, не було порушень термінів виконання документів та ніяких зауважень щодо якості підготовки.

        

        Начальник відділу ведення ДРВ                                                                                                 Ю.Семенюк

Переглядів: 743
Дата публікації: 09:39 05.10.2018
© Використання матерiалiв сайту Теофіпольської районної державної адміністрації дозволяється за умови посилання (для iнтернет-видань — гiперпосилання) на сайт Теофіпольської районної державної адміністрації