Органи влади | Структура райдержадміністрації, установ, служб району | Структурні підрозділи районної державної адміністрації, управління та відділи | Сектор житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, інфраструктури та енергетики | Положення про відділ житлово-комунального господарства, будівництва та агропромислового розвитку Теофіпольської районної державної адміністрації Хмельницької області
Положення про відділ житлово-комунального господарства, будівництва та агропромислового розвитку Теофіпольської районної державної адміністрації Хмельницької області

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                  розпорядження голови

районної державної адміністрації

                                                                  ___________  №_____/________

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ житлово-комунального господарства, будівництва та агропромислового розвитку Теофіпольської районної державної адміністрації Хмельницької області

 

1. Відділ житлово-комунального господарства, будівництва та агропромислового розвитку Теофіпольської районної державної адміністрації Хмельницької області (далі – відділ) є структурним підрозділом Теофіпольської районної державної адміністрації, що утворюється головою Теофіпольської районної державної адміністрації входить до її складу і в межах території району забезпечує виконання покладених на нього завдань.

2. Відділ підпорядкований голові районної державної адміністрації і підзвітний та підконтрольний управлінню житлово-комунального господарства Хмельницької обласної державної адміністрації, управлінню регіонального розвитку та будівництва Хмельницької обласної державної адміністрації, департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Хмельницької обласної державної адміністрації.

3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, наказами начальників департаменту агропромислового розвитку Хмельницької обласної державної адміністрації, управління житлово-комунального господарства Хмельницької обласної державної адміністрації, управління регіонального розвитку та будівництва Хмельницької обласної державної адміністрації, відділу містобудування та архітектури Хмельницької обласної державної адміністрації,  а також цим Положенням.

4. Основними завданнями відділу є забезпечення реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства, регіонального розвитку та будівництва, соціальної політики на селі, сталого розвитку сільських територій району, розвитку соціальної інфраструктури, містобудування та архітектури на території району, розроблення та виконання регіональних програм і прогнозів розвитку галузей агропромислового виробництва.

5. Відділ відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

5.1. Організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією.

5.2. Забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб.

5.3. Надає адміністративні послуги.

5.4. Здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень.

5.5. Аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у відповідній галузі у межах району та вживає заходів до усунення недоліків.

5.6. Бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району.

5.7. Забезпечує у межах своїх повноважень розроблення пропозицій до проектів державних та галузевих програм та бере участь у їх виконанні.

5.8. Вносить в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення системи обліку, звітності та державної статистики у відповідних сферах.

5.9. Сприяє місцевим органам виконавчої влади і самоврядування у проведенні відповідних реформ.

5.10. Вносить пропозиції до проекту районного бюджету.

5.11. Забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів.

5.12. Бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку.

5.13. Розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень та здійснює контроль за їх реалізацією.

5.14. Бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади.

5.15. Бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи.

5.16. Бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради.

5.17. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації.

5.18. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

5.19. Готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень.

5.20.  Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян.

5.21. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад.

5.22. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є.

5.23. Постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень.

5.24. Контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади.

5.25. Здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування.

5.26. Забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобі­лізаційної підготовки, територіальної оборони та здійснення заходів з анти­терористичної діяльності, дотримання вимог законодавства з охорони праці та пожежної безпеки.

5.27. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

5.28. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної полі­тики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

5.29. Забезпечує захист персональних даних.

5.30. Здійснює повноваження у сферах житлово-комунального господарства, містобудівної діяльності та агропромислового розвитку на території району.

5.31. Здійснює інші передбачені законом повноваження.

6. Відділом реалізуються наступні галузеві повноваження:

6.1. У сфері житлової політики та надання житлово-комунальних послуг:

1) Забезпечує здійснення заходів з реформування житлово-комунального господарства відповідно до державної і регіональної та районної програм.

2) забезпечує дотримання вимог законодавства у цій сфері (стаття 6 Закону України ,,Про житлово-комунальні послуги”);

3) розробляє і реалізує місцеві програми, приймає участь у розробленні, реалізації обласних та державних програм у цій сфері (стаття 6 Закону України ,,Про житлово-комунальні послуги”, стаття 8 Закону України ,,Про житловий фонд соціального призначення”, стаття 17 Закону України ,,Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців”);

4) взаємодіє з органами місцевого самоврядування з питань надання житлово-комунальних послуг та регулювання цін/тарифів у межах своїх повноважень (стаття 6 Закону України ,,Про житлово-комунальні послуги”);

5 забезпечує реалізацію повноважень районної державної адміністрації щодо здійснення контролю цін/тарифів на житлово-комунальні послуги та моніторингу стану розрахунків за них (стаття 6 Закону України ,,Про житлово-комунальні послуги”);

6) забезпечує реалізацію повноважень районної державної адміністрації щодо визначення і встановлення норм споживання у сфері житлово-комунальних послуг, здійснення контролю за їх дотриманням (стаття 18 Закону України ,,Про місцеві державні адміністрації”);

7) проводить аналіз рівня та динаміки цін/тарифів та їх складових на житлово-комунальні послуги;

8) надає методичну допомогу з питань формування цін/тарифів житлово-комунальних послуг та проведення перерахунків розміру плати за надання цих послуг та з інших питань, що належать до компетенції структурного підрозділу;

9) реалізує державну політику з питань формування й утримання житлового фонду гуртожитків (стаття 17 Закону України ,,Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців”);

10) реалізує державну політику з питань формування й утримання житлового фонду соціального призначення (стаття 8 Закону України ,,Про житловий фонд соціального призначення”);

11) розглядає питання спільно з органами місцевого самоврядування щодо передачі у комунальну власність з наступним здійсненням приватизації державного житлового фонду, який знаходиться у повному господарському віданні або оперативному управлінні державних підприємств, організацій та установ (стаття 8 Закону України ,,Про приватизацію державного житлового фонду”);

12) бере участь у роботі комісій із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків для досудового вирішення спорів (стаття 26 Закону України ,,Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців”);

14) інформує населення про проведення заходів щодо реконструкції, заміни житлового фонду (стаття 6 Закону України ,,Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду”);

15) забезпечує реалізацію повноважень районної державної адміністрації щодо здійснення контролю за виконанням місцевих програм реконструкції, заміни житлового фонду (стаття 6 Закону України ,,Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду”);

6.2. У сфері теплопостачання та енергозбереження:

1) розробляє і реалізує місцеві програми та бере участь у розробленні і реалізації обласних та державних цільових програм у цій сфері (стаття 12 Закону України ,,Про теплопостачання”);

2) здійснює аналіз стану сфери теплопостачання;

3) організовує контроль за здійсненням заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи об’єктів житлового господарства в осінньо-зимовий період, а також в умовах виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків, здійснює моніторинг підготовки об’єктів житлового господарства до роботи в осінньо-зимовий період;

4) погоджує діяльність у сфері теплопостачання з органами місцевого самоврядування та центральним органом виконавчої влади з питань формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства (стаття 12 Закону України ,,Про теплопостачання”);

5) забезпечує виконання правил і норм у сфері теплопостачання (стаття 12 Закону України ,,Про теплопостачання”);

6) забезпечує реалізацію повноважень районної державної адміністрації щодо здійснення контролю за забезпеченням споживачів міст та інших населених пунктів тепловою енергією (стаття 12 Закону України ,,Про теплопостачання”);

7) забезпечує в межах компетенції реалізацію заходів з енергозбереження згідно із завданнями відповідних регіональних програм;

8) вживає заходів до поліпшення роботи з енергозбереження на підприємствах галузі, оснащення об’єктів житлово-комунального господарства та наявного житлового фонду засобами обліку води та теплової енергії згідно із загальнодержавними та регіональними програмами;

6.3. У сфері питної води та питного водопостачання:

1) розробляє і реалізує місцеві програми у сфері питної води та питного водопостачання, бере участь у розробленні і реалізації державних та обласних програм у цій сфері (стаття 12 Закону України ,,Про питну воду та питне водопостачання”);

2) забезпечує реалізацію повноважень районної державної адміністрації щодо здійснення контролю за виконанням установлених у цій сфері правил і норм (стаття 12 Закону України ,,Про питну воду та питне водопостачання”);

3) порушує питання щодо прийняття рішення про обмеження, тимчасову заборону (зупинення) діяльності підприємств, установ, організацій у разі порушення ними вимог законодавства у сфері питної води та питного водопостачання (стаття 12 Закону України ,,Про питну воду та питне водопостачання”);

4) забезпечує виконання правил і норм користування системами питного водопостачання, дотримання режиму зон санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання (стаття 12 Закону України ,,Про питну воду та питне водопостачання”);

5) здійснює аналіз стану сфери питної води, питного водопостачання та водовідведення;

6) забезпечує дотримання правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення потреб споживачів у питній воді, порушує питання щодо прийняття рішення про обмеження або заборону використання питної води для промислових потреб, відповідає за належне забезпечення жителів міст, інших населених пунктів питною водою, кількість та якість якої повинні відповідати нормативним вимогам (стаття 12 Закону України ,,Про питну воду та питне водопостачання”);

6.4. У сферах благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими відходами, галузі поховання:

1) бере участь у розробленні та виконанні державних, обласних і місцевих програм благоустрою населених пунктів (стаття 9 Закону України ,,Про благоустрій населених пунктів”);

2) інформує населення про здійснення заходів з благоустрою населених пунктів (стаття 9 Закону України ,,Про благоустрій населених пунктів”);

3) бере участь у проведені щорічного всеукраїнського конкурсу ,,Населений пункт найкращого благоустрою і підтримання громадського порядку” (стаття 9 Закону України ,,Про благоустрій населених пунктів”);

4) організовує проведення на території району щорічної акції ,,За чисте довкілля” (розпорядження КМУ від 31.03.2010 №77-р);

5) здійснює аналіз стану сфер благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими відходами, галузі поховання;

6) забезпечує реалізацію повноважень районної державної адміністрації щодо здійснення державного контролю за дотриманням законодавства у сфері благоустрою території населених пунктів (стаття 39 Закону України ,,Про благоустрій населених пунктів”);

7) бере участь у розробленні та виконанні регіональних і місцевих  програм поводження з відходами, а також забезпеченні реалізації загальнодержавних програм (стаття 20 Закону України ,,Про відходи”)

8) надає пропозиції щодо збирання і видалення побутових відходів, створення полігонів для їх захоронення, а також здійснення роздільного збирання корисних компонентів цих відходів (стаття 20 Закону України ,,Про відходи”);

9) надає пропозиції щодо затвердження схеми санітарного очищення в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці (стаття 20 Закону України ,,Про відходи”, стаття 20 Закону України ,,Про місцеві державні адміністрації”);

10) надає пропозиції щодо відведення земельних ділянок для організації місць поховання (стаття 8 Закону України ,,Про поховання та похоронну справу”);

11) забезпечує реалізацію повноважень районної державної адміністрації щодо здійснення на відповідній території державного контролю за дотриманням санітарних правил, державних стандартів, інших нормативних документів у галузі поховання, а також правил благоустрою (стаття 8 Закону України ,,Про поховання та похоронну справу”)

6.5. У сфері агропромислового розвитку:

1) вносить Департаменту агропромислового розвитку Хмельницької обласної державної адміністрації пропозиції щодо удосконалення механізму державної підтримки галузей агропромислового виробництва, розвитку малого підприємництва на селі, в тому числі фермерських і особистих селянських господарств;

2) аналізує стан і тенденції економічного та соціального розвитку аграрного сектору району, бере участь у визначенні його пріоритетів, у проведенні структурних змін та формуванні напрямів інвестиційної політики, готує голові районної державної адміністрації і Департаменту агропромислового розвитку Хмельницької обласної державної адміністрації пропозиції, спрямовані на забезпечення сталого  розвитку агропромислового комплексу району;

3) надає методичну допомогу сільськогосподарським товаровиробникам з питань науково-технічних розробок, провадження інноваційно-інвестиційної діяльності;

4) сприяє цільовому та ефективному використанню сільгосппідприємствами земель сільськогосподарського призначення;

5) бере участь у поширенні досвіду підприємств агропромислового виробництва району, проведенні виставково-ярмаркових заходів;

6) сприяє забезпеченню сільськогосподарських товаровиробників засобами захисту рослин, мінеральними добривами, насіннєвим матеріалом, пально-мастильними матеріалами;

7) сприяє дотриманню підприємствами, установами та організаціями агропромислового комплексу району вимог законодавства з охорони праці;

8) забезпечує виконання механізму надання державної підтримки сільськогосподарським товаровиробникам усіх форм власності та господарювання згідно чинного законодавства;

9) здійснює аналіз статистичних показників діяльності агропромислового комплексу та надає відповідну інформацію Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації для прийняття рішень і впровадження заходів, що забезпечують підвищення економічної ефективності роботи агропромислового комплексу;

10) сприяє поліпшенню виробничих умов праці товаровиробників, підвищенню рівня їх кваліфікації та продуктивності праці.

11) надає допомогу суб’єктам господарювання в налагодженні племінної справи у тваринництві, впровадженні прогресивних технологій утримання, годівлі сільськогосподарських тварин;

12) здійснює моніторинг стану забезпечення підприємств агропромислового комплексу нафтопродуктами та іншими видами паливно-енергетичних ресурсів, відпрацювання заходів щодо його поліпшення.

6.5. У галузі будівництва:

1) бере участь у реалізації державних і бюджетних програм з питань: будівництва, зокрема розгортання будівництва доступного житла, молодіжного житлового будівництва, пільгового кредитування індивідуальних сільських забудовників, будівництва житла для окремих категорій громадян, реалізації проектів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури (у разі визначення відділу розпорядником коштів за програмою);

2) розробляє проекти комплексних районних програм будівництва, у тому числі житлового, соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури;

3) здійснює моніторинг введених в експлуатацію соціально значущих та незавершених будівництвом об’єктів;

4) бере участь у розгляді питань, пов’язаних з виникненням надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;

5) здійснює моніторинг проектування та будівництва об’єктів в рамках реалізації проектів державного значення;

6) бере участь у реалізації заходів щодо енерго- та ресурсозбереження, запровадження нових нормативних вимог з енергозбереження, контрольних показників теплового захисту та енергопаспортизації будівель, впровадження екологічно безпечних технологій;

7) бере участь у розробленні та організації реалізації заходів із забезпечення економії паливно-енергетичних ресурсів при проектуванні, будівництві та реконструкції будинків і споруд;

8) бере участь у розробленні пропозицій щодо посилення інноваційної складової при здійсненні проектування та будівництва об’єктів промисловості та інженерно-транспортної інфраструктури;

9) здійснює моніторинг розвитку індустрії будівельних матеріалів;

10) бере участь у складанні переліків об’єктів, які фінансуються за рахунок державних капітальних вкладень, передбачених у державному та місцевому бюджетах для відповідної території;

11) надає пропозиції щодо розроблення порядків залучення, розрахунку розмірів і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту;

12) розробляє на основі пропозицій структурних підрозділів районної державної адміністрації поточні перспективні програми капітального будівництва в районі, в межах компетенції забезпечує складання переліків проектів будов, титульних списків будов, проектно-вишукувальних робіт тощо;

6.6. У сфері містобудування та архітектури:

1) підготовку рішень щодо планування територій на регіональному (схема планування території району) та місцевому рівнях;

2) внесення пропозицій щодо розроблення, коригування і затвердження схеми планування території району;

3) здійснення моніторингу:

-  реалізації схеми планування території району;

- стану розроблення, оновлення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях (схема планування території району, генеральні  плани  населених  пунктів,  плани  зонування територій, детальні плани територій);

- забудови та іншого використання територій;

4) сприяння розробленню, проведенню експертизи містобудівної документації населених пунктів району;

5) внесення пропозицій виконавчим органам місцевого самоврядування щодо необхідності розроблення, внесення змін до генеральних планів населених пунктів району, іншої містобудівної документації;

6) сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території у межах своїх повноважень;

7) контроль в установленому порядку діяльності виконавчих органів селищних та сільських рад з питань делегованих повноважень, передбачених підпунктом ,,б” частини першої статті 31 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”;

8) підготовку пропозицій щодо встановлення режиму забудови територій, визначених для містобудівних потреб, за межами населених пунктів;

9) у межах компетенції, на підставі проектних рішень містобудівної документації регіонального рівня, прийняття участі у підготовці пропозицій щодо удосконалення адміністративно-територіального устрою району;

10) координацію діяльності:

- суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку  територій,  забудови населених пунктів на території району, поліпшення їх  архітектурного вигляду, збереження традиційного характеру середовища і об’єктів архітектурної та містобудівної спадщини;

- підприємств, установ та організацій, які виконують роботи, надають  послуги у сфері містобудування та архітектури;

11) надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки;

12) надання будівельного паспорту забудови земельної ділянки;

13) оформлення паспорту прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності;

14) ведення містобудівного кадастру на території району (у разі створення);

15) сприяння створенню та оновленню картографічної основи території району;

16) забезпечення виконання робіт з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів, містобудівної документації, топографо-геодезичних матеріалів;

17) співпрацю з органами державного архітектурно-будівельного контролю з питань самочинно збудованих об’єктів містобудування;

18) інформування населення про плани розміщення на території району найважливіших містобудівних, промислових, енергетичних і транспортних комплексів;

19) організацію проведення в установленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів;

20) сприяння діяльності місцевих організацій творчих спілок у сфері містобудування та архітектури.

7. Здійснює інші повноваження у сфері житлово-комунального господарства, будівництва, містобудування та архітектури, агропромислового розвитку відповідно до закону.

8. Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

8.1. Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб  інформацію, документи, інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики - безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

8.2. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою).

8.3. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації у відповідній галузі.

8.4. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

8.5. Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари з питань, що належать до його компетенції.

9. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

10. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу

11. Начальник відділу:

11.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність перед головою районної державної адміністрації за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі.

11.2. Подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про відділ.

11.3. Розробляє та подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про структурні підрозділи відділу, посадові інструкції працівників відділу.

11.4. Планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації.

11.5. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу.

11.6. Звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи.

11.7. Може входити до складу колегії районної державної адміністрації.

11.8. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень.

11.9. Може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування.

11.10. Представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, з іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва районної державної адміністрації.

11.11. Видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Мін’юсту;

11.12. Здійснює добір кадрів.

11.13. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності працівників відділу.

11.14. Подає голові районної державної адміністрації пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців структурного підрозділу, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.

11.14. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу.

11.15. Забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку.

11.16. Здійснює інші повноваження, визначені законом.

12. Накази начальника відділу, що суперечать Конституції України, та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації або в судовому порядку.

13. Керівник структурного підрозділу може мати заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації відповідно до законодавства про державну службу.

13. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

14. Штатний розпис відділу затверджує голова районної державної адміністрації за пропозицією начальника відділу відповідно до встановленого порядку.

15. Відділ є структурним підрозділом районної державної адміністрації, без статусу юридичної особи публічного права, може мати печатку із своїм найменуванням без зображення Державного Герба України.       

       

       

Керівник апарату адміністрації                                                                                                                                                           О.Ковцун

 

 

 

Переглядів: 725
Дата публікації: 13:28 04.01.2019
© Використання матерiалiв сайту Теофіпольської районної державної адміністрації дозволяється за умови посилання (для iнтернет-видань — гiперпосилання) на сайт Теофіпольської районної державної адміністрації