Органи влади | Структура райдержадміністрації, установ, служб району | Апарат райдержадміністрації | Відділ ведення Державного реєстру виборців | Звіти про роботу | Звіт про виконання плану роботи відділу ведення Державного реєстру виборців Теофіпольської районної державної адміністрації за ІІ квартал 2019 року
Звіт про виконання плану роботи відділу ведення Державного реєстру виборців Теофіпольської районної державної адміністрації за ІІ квартал 2019 року

Звіт про виконання плану роботи відділу ведення Державного

реєстру виборців Теофіпольської районної державної адміністрації

за ІІ квартал 2019 року

     Протягом другого кварталу 2019 року діяльність відділу здійснювалася  на основі щоквартального плану роботи, затвердженого керівником апарату райдержадміністрації. 

     Протягом звітного періоду організаційно-правова робота відділу була спрямована на виконання покладених на нього завдань, а саме:

1) забезпечення ведення Реєстру, що передбачає здійснення організаційно-правової підготовки та виконання в режимі записування таких дій: внесення запису про виборця до бази даних Реєстру; внесення змін до персональних даних виборців, що містяться в базі даних Реєстру (далі – персональні дані Реєстру); знищення запису Реєстру на підставах і у спосіб, що встановлені Законом України "Про Державний реєстр виборців" (далі – Закон) та рішеннями розпорядника Реєстру, прийнятими згідно із Законом, з використанням візуального та автоматизованого контролю за повнотою та коректністю персональних даних Реєстру;

2) ведення обліку усіх дій щодо зміни бази даних Реєстру в порядку та за формою, встановленими розпорядником Реєстру;

3) забезпечення відповідно до законодавства захисту Реєстру під час його ведення, в тому числі дотримання вимог функціонування комплексної системи захисту інформації в автоматизованій інформаційно-телекомунікаційній системі "Державний реєстр виборців";

4) визначення на підставі відомостей про виборчу адресу виборця номер виборчого округу, округу з референдуму (зазначає закордонний округ) та номер виборчої дільниці, дільниці референдуму, до яких відноситься виборець;

5) в установленому законом порядку розглядає звернення громадян з питань, пов’язаних з його діяльністю;

6) проведення у разі потреби перевірки відомостей про особу, зазначених у заяві про включення до Реєстру чи зміну її персональних даних, внесених до Реєстру;

7) надсилання на виборчу адресу виборця повідомлення про його включення до Реєстру за формою, встановленою розпорядником Реєстру;

8) надсилання на виборчу адресу виборця повідомлення про внесення змін до його персональних даних, внесених до Реєстру;

9) надання на письмовий запит виборця, поданий у встановленому Законом порядку, відповідну інформацію з Реєстру;

10) здійснення періодичного поновлення, а також уточнення персональних даних Реєстру;

11) забезпечення у разі призначення виборів чи референдумів складання, уточнення та виготовлення списків виборців на виборчих дільницях, дільницях референдуму відповідно до законодавства;

12) здійснення відповідно до законодавства заходи щодо тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси;

13) виготовлення іменних запрошень виборцям на вибори чи референдуми у випадках, передбачених законодавством;

14) отримання від дільничних виборчих комісій відомості про зміни, внесені ними до уточнених списків виборців, для опрацювання в установленому Законом порядку;

15) проведення перевірки звернень політичних партій, розгляд запитів виборчих комісій в установленому Законом порядку;

16) надання необхідної інформації на запит суду стосовно уточнення відомостей про виборця у зв’язку з розглядом адміністративної справи щодо уточнення списку виборців;

17) надання в установленому законом порядку статистичної інформації про кількісні характеристики виборчого корпусу на підставі відомостей Реєстру;

18) проведення перевірки некоректних відомостей Реєстру, виявлених розпорядником Реєстру;

19) формування подання до Центральної виборчої комісії щодо виборчих дільниць, які існують на постійній основі, за наданими суб’єктами їх внесення відомостями;

20) здійсення обліку виборчих дільниць, які існують на постійній основі;

21) внесення до Реєстру виборців даних про номери і межі одномандатних, територіальних виборчих округів після отримання від територіальних виборчих комісій рішення про утворення таких округів;

22) передавання до Центральної виборчої комісії змісту рішень та повідомлень виборчих комісій у передбачених законодавством випадках;

23) здійснення налаштування та супроводження програмного і технічного забезпечення Реєстру;

24) здійснення інших функцій відповідно до законодавства, необхідних для виконання покладених на відділ завдань.

     Поновлення бази даних здійснювалося щомісячно на підставі відомостей, поданих щодо визначених категорій громадян суб'єктами подання. 

     Станом на 01.07.2019 р. суб'єктами подання відомостей у відділ ведення Державного реєстру виборців Теофіпольської районної державної адміністрації відповідно до ст.22 Закону України “Про Державний реєстр виборців” були 27 установ та організацій це відділ Державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Теофіпольського районного управління юстиції в Хмельницькій області, Теофіпольський районний сектор Управління Державної міграційної служби України в Хмельницькій області, Теофіпольський районний суд,  управління  соціального захисту населення Теофіпольського району, сільські, селищні ради району, Новоставецька об’єднана сільська громада. Інші суб’єкти, визначені цією статтею Закону, на території району відсутні.

     За період з квітня  по червень 2019 року відділом було отримано і опрацьовано 282 відомості (документів) періодичного (щомісячного) поновлення щодо ведення Державного реєстру виборців, а також 224 вхідних документів. За результатами опрацювання завантажено до системи 210 відомостей зі змінами у реєстрі та  196 відомостей в яких зміни відсутні. Всього опрацьовано 722 рядки вхідних відомостей періодичного поновлення, а також рядків відомостей, що завантажувалися на виконання вхідних документів.

За результатами опрацювання:

         1. Включено до реєстру (виповнилося 18 років) — 62 виборці;

     2. Проведено зміни у реєстрі щодо зміни виборчої адреси (реєстрація, зняття з реєстрації) — 281;

     3. Змінено ідентифікаційні персональні дані, внесено змін до Реєстру — 379,

 в т.ч.:

       -    померли — внесено змін до реєстру — 107;

зміни ПІБ — 39;

зміна  МН і ДН — 41;

     - набули громадянства України — 0;

     - припинено громадянство України — 0;

     - встановлено позначку “НСП” — 192;

         - визнані недієздатними — 0;

     4. Відхилені (особи не включені до реєстру або подані помилково) — 40;

    Протягом ІІ кварталу 2019 року керівником відділу підготовлено та проведено 209 наказів в електронному вигляді з застосуванням електронного цифрового підпису.

     Опрацьовано 2 запити щодо змісту особистих персональних даних виборців, 1 заява щодо включення до Реєстру, 8 заяв щодо зміни ідентифікаційних даних, 6 заяв щодо зміни виборчої адреси, 90 заяв щодо тимчасової зміни місця голосування на повторне голосування 21.04.2019 на позачергові вибори Президента України.

Всі заяви заведені в систему АІТС ДРВ, внесені відповідні зміни та надано виборцям роздрук персональних даних, повідомлення про зміни, посвідчення про зміну місця голосування.

     Протягом звітного періоду було здійснено обробку відомостей бази даних відповідно до інструкції користувача АІТС “ДРВ”, ведення обліку операцій, пов'язаних зі змінами бази даних Державного реєстру виборців в порядку та за формою, що встановлені Розпорядником реєстру (ЦВК). Так, протягом звітного періоду проводилася систематична робота з суб’єктами подання відомостей, зокрема з районним  відділом Державної міграційної служби України в Хмельницькій області, сільськими радами району щодо уточнення персональних даних виборців.

     За ІІ-й квартал 2019 року сформовано та надіслано до суб’єктів подань відомостей 43 запити по уточненню персональних даних по 163 виборцях.

         В зв’язку з проведенням повторного голосування позачергових виборів Президента України 21.04.2019 року було підготовлено на передано за актами передачі попередні, уточнені списки виборців та іменні запрошення на 50 звичайних виборчих дільниць Теофіпольського району в строки передбачені Календарним планом основних організаційних заходів з підготовки та проведення виборів Президента України. 

     Забезпечено ведення відповідних екранів АІТС щодо функціонування комплексної системи захисту інформації АІТС ДРВ.

     На листи, що надходили від Центральної виборчої комісії, Хмельницької обласної державної адміністрації,  підготовлені і своєчасно надані компетентні відповіді.

     Протягом звітного періоду уточнювалися дані та вносилися відповідні зміни у Довідник виборчих дільниць на постійній основі (звичайних та спеціальних) в районі. Протягом періоду здійснювалося ведення картографічного обліку виборчих дільниць Теофіпольського району у підсистемі “Геоінформаційна система ДРВ”.

     На вимогу розпорядника Реєстру відділ опрацьовував завдання в Геоінформаційній підсистемі  АІТС "Державний реєстр виборців  (АІТС ДРВ ГІС). 

     Відділ ведення за 12-ти бальною системою оцінювання отримав у ІІ кварталі 2019 р. оцінки відповідно 11,48; 11,57; 11,50, що є позитивним.

     Працівники відділу ведення протягом звітного періоду постійно залучалися для проведення (відзначення) знаменних Державних подій, святкових заходів та урочистостей.

     Відділ ведення Державного реєстру виборців щомісячно надає інформацію та щоквартально опубліковує дані про роботу відділу зі змінами на офіційному веб-сайті Теофіпольської районної державної адміністрації.

 Начальник відділу ведення

 Державного реєстру виборців                                                          Ю.Семенюк

Переглядів: 255
Дата публікації: 16:21 15.07.2019
© Використання матерiалiв сайту Теофіпольської районної державної адміністрації дозволяється за умови посилання (для iнтернет-видань — гiперпосилання) на сайт Теофіпольської районної державної адміністрації