Органи влади | Структура райдержадміністрації, установ, служб району | Апарат райдержадміністрації | Відділ ведення Державного реєстру виборців | Звіти про роботу | ЗВІТ про виконання плану роботи відділу ведення Державного реєстру виборців Теофіпольської районної державної адміністрації за ІV квартал 2019 року
ЗВІТ про виконання плану роботи відділу ведення Державного реєстру виборців Теофіпольської районної державної адміністрації за ІV квартал 2019 року

ЗВІТ

про виконання плану роботи відділу ведення Державного реєстру

виборців за ІV квартал 2019 року

 

Відділ ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації в ІV кварталі 2019 року виконував всі основні завдання, які визначені чинним законодавством України, Cлужбою розпорядника Державного реєстру виборців та передбачені планом роботи.

Станом на 31.12.2019 року в базі даних Державного реєстру виборців по Теофіпольському району загальна кількість записів про виборців - 24574  до яких входять дані: про загальну кількість виборців 22279, з них 21913 виборців, зареєстрованих в районі і 366 - без виборчої адреси (зняті з реєстраційного обліку по місцю вибуття); померлих - 2288 осіб; особи, яким скасовано громадянство - 2; недієздатних - 5; особи, які нездатні постійно самостійно пересуватися - 1275. На території населених пунктів району є 470 вулиць та 9800 будинків, які  формують  межі виборчих дільниць.

Працівники відділу ведення Державного реєстру виборців апарату Теофіпольської районної державної адміністрації постійно здійснюють:

- перевірку відомостей, співставлення через систему пошуку в автоматизованій інформаційно-телекомунікаціній системі “Державний реєстр виборців”(далі АІТС);

- внесення необхідних записів, чи змін до електронних карток виборців;

- знищення записів про виборців;

- внесення до електронної бази Реєстру даних про:

- 18-ти річних;

- зміну прізвища, імені, по батькові; зміну дати і місця народження;

- зміну виборчої адреси в межах району та прибуття виборців (виборча адреса виборця визначається за зареєстрованим місцем проживання та адресою житла виборця відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні");

- вибуття виборців;

- набуття та зняття статусу нездатних самостійно пересуватися;

- набуття та зняття статусу недієздатних; внесення записів про дату смерті виборців.

Всі дії здійснюються на основі отриманих відомостей про виборців в результаті:

- щомісячного поновлення бази даних Реєстру;

- опрацювання звернень громадян району та інших органів Реєстру, переадресованих засобами автоматизованої інформаційно-телекомунікаціної системи “Державний реєстр виборців”( далі АІТС);

- на виконання доручень Служби розпорядника реєстру .

Відповідно до статті 22 Закону України “Про Державний реєстр виборців” (далі Закон) відділом ведення Державного реєстру виборців здійснюється щомісячне (до 5 числа) поновлення бази даних Реєстру. Суб’єктами подання, у відповідності до цієї статті Закону, на території району є – Теофіпольський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Хмельницький), Теофіпольський районний сектор Управління Державної міграційної служби України в Хмельницькій області, Теофіпольський районний суд, управління соціального захисту населення Теофіпольської районної державної адміністрації, сільські та селищні ради району. Інші суб’єкти, визначені цією статтею Закону, на території району відсутні. Відомості періодичного поновлення Державного реєстру виборців, у день надходження перевіряються працівниками відділу спеціальним програмним забезпеченням та завантажуються до системи АІТС для внесення зміни до бази даних Державного реєстру виборців. Опрацювання планових відомостей періодичного поновлення проводиться до 20 числа щомісяця. При проведенні виборів різних видів, ця робота проводиться в терміни, які чітко визначені законодавством. Також у разі проведення уточнень записів, які не співпадають з базою даних Реєстру при обробці даних періодичного поновлення, за результатами запитів до відповідних органів, працівники відділу самостійно створюють відомості, які називаються ініціативними і проводять зміни, актуалізуючих їх до правильних даних. Слід зазначити, що про порушення термінів подання періодичного поновлення цими суб’єктами, відділ ведення має негайно інформувати голову райдержадміністрації, відділ адміністрування Державного реєстру облдержадміністрації та службу розпорядника Державного реєстру для вжиття заходів. В ІV кварталі 2019 року без порушень термінів було завантажено всі планові відомості, подані суб’єктами періодичного поновлення.

Кількісні показники проведених дій працівнками ВВДРВ

В ІV кварталі 2019 року працівниками відділу ведення Державного реєстру виборців на основі підтверджуючих документів  було проведено  такі дії:  включено до Реєстру - записів про 49 осіб,  внесено зміни до персональних даних виборців в Реєстрі - відносно  981 особи.

Приведення у відповідність адресного регістру населених пунктів

Пунктом 15 статті 22 Закону ”Про Державний реєстр виборців“ визначено, що сільський та селищний голова подає органу ведення відомості про найменування нових та перейменування вулиць та присвоєння номерів новим будинкам і зміну нумерації існуючих будинків. Наразі,  в населених пунктах району є 470 вулиць та 9800 будинків .

В ІV кварталі 2019 року працівниками відділу було опрацьовано 11 обставин щодо створення карток нових будинків на підставі рішень виконкомів місцевих рад району, про введення їх в дію, або підтверджень щодо їх наявності (при первинному формуванні бази даних реєстру, якщо в них ніхто не проживав, то відомості про них були відсутніми) та приєднання їх до меж відповідних виборчих дільниць, які діють на постійній основі. Крім підсистеми Адресний реєстр постійно вносяться зміни також в геоінформаційній системі, де ведеться контроль щодо актуальності меж дільниць в картографічному вигляді в зв’язку з створенням нових будинків.

Робота з органами місцевого самоврядування з питань щодо внесення змін до реєстру виборчих дільниць, які діють на постійній основі .

Зміни до реєстру виборчих дільниць, які діють на постійній основі, проводяться у відповідності до вимог постанови ЦВК від 24 січня 2012 року №11 “Про Порядок утворення звичайних, закордонних та спеціальних виборчих дільниць на постійній основі”. З початку фукціонування постановою ЦВК України від 12.04.2012 року № 66 у відповідності до матеріалів первинного Подання щодо створення виборчих дільниць на постійній основі на території району було створено 50  виборчих дільниць - №681012-681060, 381561 (681035 с.Заруддя — ліквідована).

Взаємодія з органами та установами, визначеними статтею 23 Закону України “Про державний реєстр виборців” з питань уточнення  персональних  даних Реєстру.

При опрацюванні отриманих відомостей періодичного поновлення, звернень виборців, засобами АІТС та в результаті проведення додаткових позапланових робіт щодо виправлення неправильностей у персональних даних виборця, в разі виявлення розбіжностей, проводиться уточнення персональних даних виборців шляхом надсилання запиту до органів, закладів, визначених статтею 22 Закону “Про Державний реєстр виборців”. Наразі всім суб’єктам потрібно працювати над якістю оформлення відомостей. Досить велика кількість неточностей персональних даних виявлена при обробці відомостей періодичного поновлення поданих органами реєстрації сільських, селищних рад. Але слід зауважити, що цими суб’єктом подається найбільша кількість відомостей щодо виборців це 3.1 (18-річня), 3.3 (реєстрація), 3.5 (зняття з реєстрації). Також, можливим фактором створення цих помилок є неякісне заповнення талонів самими громадянами. Для всіх суб’єктів характерним порушенням є неправильне написання назв населених пунктів району (не відповідають сучасним назвам АТУ). Однак, найбільшу кількість розбіжностей викликають записи в Реєстрі виборців, які були внесені при первинному формуванні бази даних Реєстру і тепер виявляються під час обробки даних щомісячного поновлення.

В ІV кварталі 2019 року  було сформовано 22 запит відносно уточнення персональних даних щодо 57 виборців, які були направлені для уточнення Теофіпольському районному сектору Управління Державної міграційної служби України в Хмельницькій області - 8 запитів відносно 47 осіб; органам реєстрації сільських, селищних рад - 14 запитів відносно 10 осіб.

Відповіді на запити було отримано своєчасно та проведено зміни в персональни х даних виборців, що зберігаються в Державному реєстрі виборців.

 

Робота з Указами Президента щодо громадянства осіб.

Президентом України регулярно видаються укази щодо набуття чи скасування певними особами громадянства України. Ця інформація надходить до ЦВК та заноситься службою розпорядника Реєстру до АІТС “ДРВ”. Завдання відділу ведення  полягає у перевірці інформації, яка відображається у відповідному екрані, та, за необхідності, приведені до актуального стану даних виборців у Реєстрі. Так, в поточному періоді 2019 року, для перевірки даних відносно 1 запис з цього екрану було створено відповідний запит до Теофіпольського районного сектору Управління Державної міграційної служби України в Хмельницькій області, однак дані щодо реєстрації даної особи на території району не підтвердилися. 

Працівниками постійно проводиться робота щодо забезпечення підтримки в актуальному стані АІТС Реєстру, шляхом візуального та автоматизованого контролю за повнотою і коректністю персональних даних Державного реєстру та виявлення некоретних записів( кратних включень).

 

Робота з наказами

Дії щодо ведення Держреєстру здійснюються працівниками відділу на виконання наказу керівника органу ведення реєстру (стаття 17 Закону України “Про Державний реєстр виборців). Всі накази начальником відділу приймаються в електронному вигляді із застосуванням кваліфікованого електронного підпису.

За звітний період 2019 року було видано 127 наказів начальника відділу ведення Державного реєстру виборців апарату Теофіпольської райдержадміністрації щодо внесення відповідних змін відносно персональних даних осіб бази даних Державного реєстру виборців та внесення записів до бази даних Держреєстру. А саме :

 • про внесення запису до бази даних реєстру -35 наказ відносно 50 осіб;
 • про внесення змін до ідентифікаційних персональних даних виборця у реєстрі- 53 накази щодо 744 осіб;
 • знищення запису по ст 17 ч.5 - 21 наказ  відносно 123 особи;
 • зміни ВА за зверненням інших ВВ — 18 наказів відносно 94 осіб.

 

Робота з громадянами

На особливому контролі перебувають завдання, що стосуються забезпечення розгляду заяв та запитів громадян згідно статей 19, 20, 21 Закону України “Про Державний реєстр виборців”.

В ІV кварталі 2019 року  у відповідності до статей 19 та 20 цього Закону було зареєстровано 1 заява виборців:

 1. щодо включення до Державного реєстру виборців - 1;
 2. щодо зміни ідентифікаційних даних та виборчої адреси - 0;
 3. щодо зміни виборчої адреси - 0;
 4. про тимчасову зміну місця голосування - 0.

На виконання заяви було здійснено відповідні зміни в базу даних Реєстру та надіслано повідомлення виборцю про відповідні зміни. На жаль, у проміжний період між виборчими процесами спостерігається мала активність виборців району з цих питань і активізується тільки під час виборчого процесу.

У відповідності до статті 21 Закону України “Про Державний реєстр виборців” надійшло 2 запити виборців з Луганської, Донецької областей до органу ведення Реєстру щодо змісту особистих персональних даних у реєстрі на які було надано відповіді на запит у встановленому законом порядку.

Від Теофіпольського РС УДМС України у Хмельницькій області звернень  щодо надання надання даних про виборців, що зареєстровані на території Автономної республіки Крим не надходило.   

Комплексна система захисту інформації

Відділ ведення забезпечує захист Реєстру у процесі його створення та ведення, у взаємодії з Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України (КСЗІ). До робочого приміщення відділу ведення Державного реєстру виборців застосовано правила та режим для приміщень з обмеженим доступом. Обов’язки адміністратора безпеки покладено на начальника відділу ведення Державного реєстру виборців Семенюк Ю.Б. Про події та роботи щодо експлуатації інформаційно телекомунікаційної системи (ІТС) робляться відповідні записи в журналі обліку цих робіт.  Контроль за порушенням цілісності бази даних Реєстру та його апаратного чи програмного забезпечення шляхом застосування засобів і методів технічного захисту інформації, впровадження організаційних та інженерно-технічних заходів комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) проводиться згідно Есплуатаційної документації органу ведення Державного реєстру виборців в АІТС ДРВ, що затверджена керівником Служби розпорядника Державного реєстру виборців ЦВК 30.06.2011 року.

Згідно з Календарним планом робіт із захисту інформації, що передбачений Есплуатаційною документацією органу ведення Державного реєстру виборців в АІТС ДРВ  адміністратор безпеки  кожен 1-й тиждень кварталу проводить  наступні заходи: контроль приміщення, де розміщене обладнання, на їх відповідність вимогам нормативних документів; контроль ведення документації комплексної системи захисту інформації у ВВ ДРВ; контроль відповідності записів у паспортах на автоматизовані робочі місця; контроль працездатності системи пожежної, охоронної сигналізацій приміщення, де розташована інформаційно-телекомунікаційна система ВВ ДРВ; про проведення яких необхідно зробити відповідні записи в журналах та екранах АІТС «Державний реєстр виборців». За звітний період 2019 року рік в журналі обліку подій та робіт щодо експлуатації ІТС у відділі зроблено 5 записів, що  стосуються встановлення та оновлення програм, контроль згідно з календарним планом, використання наклейок.... Також постійно на контролі в адміністратора безпеки відділу знаходяться: дотримання доступу до приміщення, де розташована інформаційно-телекомунікаційна система ВВ ДРВ; виконання працівниками відділу вимог діючих в АІТС інструкцій, розпоряджень, наказів; контроль за цілісністю саморуйнівних контрольно-захисних наклейок; контроль використання програмно-апаратних засобів ідентифікації (ПАЗІ); контроль працездатності телекомунікаційного обладнання та комплексу захисту інформації. Для документації комплексної системи захисту інформації у відділі заведено 2 папки. Документація знаходиться в актуальному стані, всі необхідні журнали заведені.

З метою підвищення рівня правової освіти суб’єктів виборчого процесу та розширення інформаційного простору щодо знання виборчого законодавства  на офіційному веб-сайті Теофіпольської райдержадміністрації розміщено розділ «Відділ реєстру виборців» в розділі “Апарат”, де відвідувачі можуть переглянути зміни до виборчого законодавства, порядок звернень громадян та зразки заяв, права та обов’язки виборців.

В мережі Інтернет  діє офіційний Web-сайт  Державного реєстру виборців, де розміщується як нормативна, так і різноманітна  статистична інформація, яка буде цікава як пересічному  виборцю, так і політичним  партіям та громадським організаціям.

Відповідно до вимог Розпорядника реєстру, з метою підвищення правової досвідченості працівників Державного реєстру виборців та покращення їх практичних навичок  введено щомісячне обов’язкове тестування працівників відділів ведення за тестами:

 1. Нормативно-правові акти;
 2. OpenOffice.org;
 3. Для керівників та адміністраторів безпеки ОВ ДРВ
 4. Робота в АІТС ДРВ;
 5. Операційна система Microsoft Windows XP.

 

                                                                                                                                                                                 

 

Начальник відділу ведення

Державного реєстру виборців                                                                                                                                                          Юлія СЕМЕНЮК

Переглядів: 223
Дата публікації: 14:17 14.01.2020
© Використання матерiалiв сайту Теофіпольської районної державної адміністрації дозволяється за умови посилання (для iнтернет-видань — гiперпосилання) на сайт Теофіпольської районної державної адміністрації