Пріоритетними напрямками є якісна освіта та безпечні і комфортні умови навчання, – Вадим Лозовий
Пріоритетними напрямками є якісна освіта та безпечні і комфортні умови навчання, – Вадим Лозовий

Поділитися новиною:

Пріоритетними напрямками є якісна освіта та безпечні і комфортні умови навчання, – Вадим Лозовий

24 липня під час розширеного засідання колегії облдержадміністрації директор Департаменту освіти і науки облдержадміністрації Олег Фасоля ознайомив присутніх з інформацією щодо стану підготовки навчальних закладів до нового 2018/2019 навчального року та забезпечення їх протипожежної безпеки. Співдоповідачем з даного питання був заступник начальника ГУ ДСНС у Хмельницькій області Дмитро Бондар.

Олег Іванович нагадав, що в області функціонує 778 закладів дошкільної освіти, з яких 188 є струк­турними підрозділами шкіл, у них виховується 47,7 тис. дітей; 729 закладів загальної середньої освіти, де навчанням охоплено 131,2 тис. дітей; 28 закладів професійної (професійно-технічної) освіти, у яких здобувають освіту понад 10 тис. учнів, 31 вищий навчальний заклад І-IV рівнів акредитації (32,2 тис. студентів), 72 позашкільних заклади освіти, які нараховують близько 50 тис. вихованців.

Посадовець зауважив, що органами влади вживаються заходи щодо приведення мережі закладів освіти у відповід­ність до вимог чинного законодавства та потреб населення. Так, за останні 3 роки в області створено 1895 додаткових місць для дітей до­шкільного віку. Від­крито та введено в мережу 14 закладів дошкільної освіти (у 2016 – 8, 2017 – 5, 2018 – 1), з них 3 – приватної форми власності. Реконструйовано зі створенням додаткових місць 10 закладів дошкільної ос­віти (по 5 у 2016-2017 роках). Відновлено роботу 2 закладів дошкільної освіти, один з яких не функціонував тривалий період, відкрито 33 додаткові групи у функціонуючих закладах.

У 2015 році в черзі перебувало 4592 дитини, торік – 2031 дитина. Залишається найбільшою черга у м. Хмельницький (1535 дітей).

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України розроблено план дій на 2017-2019 роки поетапного створення додатко­вих місць у закладах освіти для дітей дошкільного віку, згідно з яким в області передбачено створити 2311 додаткових місць для дошкільнят. Зокрема, заплановано відкрити 3 новобудови закладів дошкільної освіти на 430 місць, реорганізувати 1 заклад освіти зі створенням структурного підроз­ділу дошкільної освіти, 4 заклади дошкільної освіти зі створенням 250 додат­кових місць, відкрити 1 заклад дошкільної освіти у пристосованому примі­щенні (36 місць), 16 додаткових груп у функціонуючих закла­дах дошкільної освіти на 288 місць.

Цього року запрацював центр розвитку дитини у складі Кам’янець-Подільської приватної початкової школи “Школярик” з ліцензованим обсягом 140 осіб та відкрито 3 додаткові групи на 52 місця у Полонській міській, Мед­жи­бізькій селищній об’єднаних територіальних громадах та м. Кам’янець-Подільський.

Олег Іванович констатував, що наявна мережа закладів дошкільної освіти не відповідає демографічній ситуації, спостерігається значне перевантаження дитячих садків. У середньому в області на 100 місць виховується 116 дітей, у міській місцевості – 137, у сільській – 86.

Найбільше перевантаження спостерігається у містах Хмельницький – 167, Славута – 156, Дунаївці – 146, селищах Ярмолинці – 172, Стара Синява – 162, Чорний Острів – 152. Відповідно до Плану із зазначених населених пунк­тів створення додаткових місць передбачено лише у містах Хмельницький та Славута.

На 01 липня поточного року у приміщеннях дошкільних закладів роз­міщено 23 початкових класи, в яких навчаються 529 дітей. З них функціонують у містах Шепетівка – 4, Славута – 2, Хмельницький – 1. Дев’ять класів розміщено на базі дошкільних закладів м. Нетішин.

Продовжується робота щодо оптимізації закладів загальної середньої освіти. На 13 липня 2018 року реорганізовано шляхом приєднання, пониження ступеня 41 заклад загальної середньої освіти, органами місцевого самовряду­вання прийнято рішення про ліквідацію діяльності 14 закладів (Білогір­ський, Волочиський, Деражнянський, Ізяславський, Чемеровецький ра­йони, Сатанів­ська, Старосинявська селищні, Ганно­пільська, Жванецька сільські об’єднані територіальні громади) та призупинення діяльності одного закладу (Ки­тайгородська сільська об’єднана територіальна громада).

З метою надання якісних освітніх послуг, особливо у сільській місце­вості, у 2017/2018 навчальному році функціонувало 15 опорних закладів освіти з 21 філією. За попередньою інформацією структурних підрозділів з питань освіти районних державних адміністрацій та органів місцевого самовряду­вання з 01 вересня 2018 року планується створити ще 19 опорних закладів освіти (8 – у районах, 11 – в об’єднаних територіальних громадах).

На 06 липня 2018 року органами місцевого самоврядування прийнято рішення про створення 10 опорних закладів освіти: по 1 – в Ізяс­лавському, Віньковецькому, Хмельницькому районах, Антонін­ській селищній, Гуківській, Судилківській сільських об’єднаних територіальних громадах, по 2 – у Краси­лів­ському районі та Лісогринівецькій сільській об’єднаній тери­торіальній громаді.

На утримання всіх установ та закладів освіти у 2018 році передбачено  2,1 млрд.грн., у тому числі 1,8 млрд.грн. освітньої субвенції на оплату праці педагогічним працівникам загальноосвітніх навчальних закладів, а також про­фесійно-технічних навчальних закладів у частині надання повної загальної середньої освіти.

У 2018 році всього виділено 99,2 млн.грн. державної освітньої субвенції на створення сучасного освітнього простору, оновлення матеріально-технічної бази кабінетів природничо-математичного напряму, у тому числі 40697,472 тис. грн. виділено для придбання обладнання перших класів, які будуть навчатися за новою програмою Нової української школи. Використання коштів перед­бачає поряд із освітньою субвенцією співфінансування та залучення місцевих бюджетів у співвідношенні 70´30%, відповідно.

Актуальним питанням Олег Фасоля назвав впровадження заходів з енергозбере­ження. У цьому році на підготовку закладів освіти до нового нав­чального року, проведення заходів з енергозбереження з місцевих бюджетів виділено 56,5 млн. грн., з них на 01 липня освоєно 16,6 млн. гривень.

Відремонтовано 348 п/м зовнішніх та 133 п/м внутрішніх водомереж, у 17 школах відремонтовано внутрішню систему опалення. До кінця поточ­ного року планується капітально відремонтувати 624 п/м зовнішніх тепло­мереж у 7 школах та внутрішню систему опалення у 16.

Протягом першого півріччя в 10 школах проведено утеплення фаса­дів, у 8 – 7,3 тис. м2 горищних перекриттів, 12 – відремонтовано 10,8 тис.м2 дахів, замінено на металопластикові 927 вікон з них 257 у районах, 448 – містах, 222 – громадах.

Продовжується робота щодо переведення котелень на альтернативні види палива. Із 579 котелень закладів освіти на газу функціонує 317, на вугіллі – 117, на дровах та пелетах – 84, на електроенергії – 61. Для забезпечення відпо­відного температурного режиму в осінньо-зимовий період проводиться за­купівля твердого палива. На 01 липня заклади освіти забезпечено вугіллям на 30%, торфобрикетом – на 48,7%, дровами – на 34,9 відсотка.

Сферою особливої уваги органів влади усіх рівнів є питання підвезення школярів. Парк шкільних автобусів по Хмельницькій області становить 398 одиниць, з яких 361 задіяні у підвезенні. Шкільних автобусів із терміном експлуатації понад 15 років усього 38, 20 з них задіяно у підвезенні.

В області організовано стовідсоткове підвезення учнів та педагогічних працівників до місця навчання, роботи і додому. У березні поточного року розподілено кошти освітньої субвенції для придбання шкільних автобусів за принципом співфі­нансування для адміністративно-територіальних одиниць (Віньковецький та Хмельницький райони – для заміни застарілої техніки; Ярмолинецький район, Дунаєвецька селищна та Гуківська сільська об’єднані територіальні громади – для розвантаження діючих маршрутів; Деражнян­ський район, Летичівська, Війтовецька, Чемеровецька селищні, Солобко­вецька, Судилківська сільські об’єднані територіальні громади – для органі­зації підвезення учнів оптимізованих закладів освіти). Вже придбано 10 шкіль­них автобусів. Залишок нероз­поділених коштів освітньої субвенції для придбання транспорту становить12,6 млн. гривень.

Також посадовець зазначив, що в області відбувається модернізація ме­режі закладів професійної (професійно-технічної) освіти, створюються навчально-практичні центри за галузевим спрямуванням. Для придбання но­вітнього обладнання та техніки в центри надано субвенцію з держав­ного бюджету в сумі 3,8 млн. гривень.

П’ять закладів професійної (професійно-технічної) освіти вперше розро­били та надали проекти регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу, у результаті чого для реалізації вказаних проектів надійде 30,0 млн. гри­вень.

У 2018 році суттєво збільшено видатки на покращення матеріально-технічної бази закладів професійної (професійно-технічної) освіти області – 17,8 млн.грн., з них залишок коштів освітньої суб­венції у сумі 8,8 млн.грн. перерозподілено на придбання сільсько­господарської техніки для створення ще одного навчально-практичного центру з підготовки фахівців агропромисло­вого виробництва на базі Державного нав­чального закладу “Деражнянський центр професійно-технічної освіти”.

Заклади освіти систематично проводять інструктажі з питань пожежної безпеки, ведуть журнали, відпрацьовують дії учасників освітнього процесу у разі виникнення пожежі з елементами комплексного об’єктового тренування; у приміщеннях навчальних закладів на видних місцях розміщено інструкції з питань пожежної безпеки та плани евакуації, знаки пожежної безпеки, пер­винні засоби пожежогасіння; очищено шляхи евакуації; проводиться робота по перевірці димових та вентиляційних каналів.

За оперативною інформацією районних державних адміністрацій та органів місцевого самовря­дування у цьому році закладами загальної середньої освіти області на протипо­жежні заходи освоєно понад 1,2 млн.грн., проте для виконання всіх протипожежних заходів у цих закладах необхідно близько 37,0 млн. гривень.

Придбано 208 вогнегасників, на 59 об’єктах проведено вимір опору ізо­ляції, у 2 закладах відремонтовано блискавкозахист, у 13 – просочено дерев’яні конструкції, придбано 4 пожежних рукави, проведено ремонт по­жежних гідрантів на 12 об’єктах, проведено опосвідчення 1286 вогнегасників.

Значна увага приділяється протипожежним заходам у місті Хмельниць­кий, Теофіпольському, Кам’янець-Подільському районах, Полонській міській об’єднаній територіальні громаді.

Посилення роботи щодо забезпечення протипожежної безпеки закладів освіти та виділення коштів на такі заходи потребують Городоцький, Воло­чиський, Полонський, Новоушицький райони та Летичівська селищна об’єд­нана територіальна громада. Потребують встановлення та ремонту систем протипожежної сигналізації 101 заклад, просочення дерев’яних конструкцій вогнетривким розчином – 491, ремонту блискавкозахисту – 79. Для повного забезпечення навчальних закладів первинними засобами захисту необхідно закупити 2242 вогнегасники. Найбільша потреба у забезпеченні вогнегас­никами існує у навчальних закладах Хмельницького – 392, Ізяславського – 192 районів, Чемеро­вецької селищної – 299, Судилківської сільської – 261 об’єд­наних територіаль­них громад.

Протипожежною автоматичною сигналізацією забезпечено 33% закладів загальної середньої освіти.

Для закладів обласної комунальної власності з обласного бюджету на виконання протипожежних заходів у 2018 році виділено 1,7 млн. гривень. Заплановано облаштувати у 4 закладах системи блискавкозахисту, у 10 про­вести просочення дерев’яних конструкцій горищ, у 7 – встановити та у 4 відре­монтувати пожежну сигналізацію. На 01 червня поточного року освоєно 757,2 тис.грн., за які придбано 172 вогнегасники, 6 щитів укомплек­тованих проти­пожежним інвентарем, протипожежні рукави, встановлено 23 протипожежних дверей та 29 сертифікованих люків.

На проведення протипожежних заходів у закладах професійної (про­фесійно-технічної) освіти, що фінансуються за рахунок коштів обласного бюд­жету, у 2018 році передбачено 1852,4 тис. гривень. На 01 червня використано 517,7 тис.грн. із передбачених коштів. У закладах професійної (професійно-технічної) освіти проводяться роботи з монтажу системи оповіщення та си­гналізації, а також просочення дерев’яних конструкцій. Придбання вогне­гасників, засобів захисту дихання (марлеві пов’язки, респіратори та проти­гази), а також інших індивідуальних засобів захисту здійснюється за рахунок власних надходжень навчальних закладів. Забезпеченість вогнегасниками закладів професійної (професійно-технічної) освіти становить 44% від по­треби.

У свою чергу заступник начальника ГУ ДСНС у Хмельницькій області Дмитро Бондар, що був свіпдоповідачем з даного питання, зауважив, що питання протипожежної безпеки у навчальних закладах області постійно перебуває на контролі надзвичайників.  За його словами, на території області з початку року зареєстровано 611 пожеж. І на жаль,  не обійшлося без пожеж у навчальних закладах.

Так, 26 квітня поточного року в будівлі Великопузирківського навчально-виховного комплексу Ізяславського району виникла пожежа, внаслідок якої повністю знищено покриття та перекриття будівлі на площі 250 м2 та пошкоджено шкільне обладнання. Причиною пожежі стало коротке замкнення електромережі.

Дмитро Бондар звернув увагу присутніх на те, що Головним управлінням ДСНС України в області в листопаді минулого року було направлено позов до Хмельницького окружного адміністративного суду щодо зупинення роботи Великопузирківського навчально-виховного комплексу у зв’язку з наявністю порушень вимог пожежної безпеки, що загрожують життю та здоровою людей та можуть призвести до виникнення пожежі. Однак, рішенням суду від 9 січня 2018 року у задоволені адміністративного позову Головному управлінню було відмовлено.

За фактом виникнення пожежі порушено кримінальну справу за ознаками статті 270 Кримінального кодексу України та на даний час проводиться досудове розслідування.

Окрім того, 29 березня 2018 року виникла пожежа в житловій кімнаті гуртожитку Хмельницького торговельно-економічного коледжу у м. Хмельницький (причиною пожежі стало порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації електропобутових  приладів).

У минулому році також зафіксовано 2 резонансні пожежі в навчальних закладах області, зокрема у квітні в гуртожитку Подільського державного аграрно-технічного університету в Кам’янці-Подільському (причиною пожежі стало коротке замкнення електромережі, під час пожежі врятовано 49 осіб, евакуйовано 252 особи) та у листопаді в гуртожитку Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально – економічного  коледжу  також в  м. Кам’янець-Подільський (причиною пожежі стали пустощі дітей з вогнем, під час ліквідації пожежі з будівлі гуртожитку евакуйовано 150 студентів.

31 жовтня 2017 року в актовому залі Центру соціально-психологічної реабілітації дітей «Подолянчик» по вул.Конєва, 5/1 м. Хмельницький виникла пожежа по причині короткого замкнення електромережі. Під час ліквідації пожежі евакуйовано 38 дітей. Внаслідок неякісного виконання робіт протипожежного призначення під час пожежі системи та засоби протипожежного захисту не виконали свої функції.

Посадовець зазначив, що з метою належної організації виконання заходів пожежної безпеки, Головним управлінням спільно з Департаментом освіти і науки облдержадміністрації розроблено Комплексний план приведення в належний протипожежний стан навчальних закладів Хмельницької області та підготовки їх до експлуатації у 2018-2019 навчальному році, яким передбачено виконання ряду організаційних та практичних заходів. На виконання протокольного рішення Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. №11 та наказу ДСНС 3202 від 29.03.2018 р. працівниками Головного управління протягом квітня-червня поточного року здійснено  позапланові перевірки дотримання вимог та правил пожежної безпеки 1350 загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів області.

В ході перевірок проведено практичні тренування з персоналом закладів щодо дій у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій і пожеж, зокрема стосовно безпечної та швидкої евакуації дітей.  Під час перевірок інспекторським складом виявлено понад 20 тис.  порушень вимог пожежної безпеки, з яких понад 5 тисяч порушень не усунуто протягом попередніх років.

За порушення вимог пожежної безпеки та невиконання запропонованих приписами заходів до адміністративної відповідальності притягнуто 1357 керівників закладів та відповідальних посадових осіб.

За результатами перевірок виявлено об’єкти (21 заклад), де склався найгірший протипожежний стан та наявні порушення, що створюють загрозу життю та здоров’ю людей, у зв’язку з чим, відповідно до статті 68 Кодексу цивільного захисту України, Головним управлінням подано відповідні позовні заяви до адміністративного суду щодо повного зупинення експлуатації даних закладів. На сьогоднішній день Хмельницьким окружним адміністративним судом прийнято рішення щодо зупинення експлуатації 6 навчальних закладів та  тривають судові засідання по 12 закладах.

Разом з цим,  Дмиро Бондар констатував, що  вперше за останні роки можна говорити про  суттєве збільшення видатків на виконання заходів протипожежного захисту. Так, протягом поточного періоду 2018 року на виконання заходів протипожежного захисту в закладах освіти області з бюджетів усіх рівнів виділено понад 8,1 млн. грн. Для прикладу, у 2016 році дана сума становила 3 млн. грн., у 2017 – 5,2 млн. грн.

Однак, не достатньо виділяються кошти на виконання протипожежних заходів у Ярмолинецькому районі (освоєно 18 тис. грн. з передбачених Програмою забезпечення пожежної безпеки 70 тис. грн., що складає 25%), Чемеровецькому (28 тис. грн. з 240 тис. грн., 11% ), Волочиському (29 тис. грн. з 184 тис .грн., 15%), Старосинявському (30 тис. грн. з 100 тис. грн., 30%) та Городоцькому (32 тис. грн. з 320 тис. грн, 10%)  районах.

Із 186 загальноосвітніх шкіл області, що підлягають обладнанню системами пожежної сигналізації, обладнано лише 63 (33,8%). Жодної школи не обладнано працездатною системою пожежної сигналізації в Білогірському, Віньковецькому, Дунаєвецькому, Летичівському, Новоушицькому та Старосинявському районах.

Системами пожежної сигналізації обладнано лише 304 дошкільних навчальних заклади області, що складає 49,2% від загальної кількості, залишається не обладнаними 313 об’єктів. Найменше дошкільних навчальних закладів обладнано системами пожежної сигналізації в Білогірському, Городоцькому, Дунаєвецькому, Деражнянському, Ізяславському, Кам’янець-Подільському, Полонському, Новоушицькому, Чемеровецькому та Ярмолинецькому районах.

Не приділяється належна увага такому важливому протипожежному заходу як вогнезахисне обробляння дерев’яних конструкцій закладів освіти області. В окремих районах  заклади освіти не обладнані в повній мірі пристроями блискавкозахисту. Також у багатьох районах потребує покращення стан джерел зовнішнього протипожежного водопостачання. Взагалі не виконується вимога Правил пожежної безпеки в Україні щодо забезпечення навчальних закладів пристроями для саморятування людей під час пожежі. Практично у всіх навчальних закладах області дані пристрої відсутні.

Зважаючи на вищезазначене, посадовець наголосив на обов’язковості забезпечення належного контролю за якістю виконаних робіт протипожежного призначення з боку представників місцевої влади, в тому числі шляхом залучення до огляду виконаних робіт працівників Головного управління. Також Дмитро Бондар закликав продовжити роботу щодо виділення коштів та виконання протипожежних заходів відповідно до затверджених програм забезпечення пожежної безпеки та забезпечити виконання усіх заходів передбачених Комплексним планом приведення в належний протипожежний стан навчальних закладів області.

Підсумовуючи заслухану інформацію, голова облдержадміністрації Вадим Лозовий звернув увагу голів райдержадміністрацій, керівників органів місцевого самоврядування на те, що забезпечення рівного доступу дітей до якісної освіти та створення безпечних та комфортних умов для їх перебування в закладах освіти є пріоритетними напрямами у галузі освіти.

“Забезпечення та організація якісного харчування школярів, підвезення учнів та педагогічних працівників до закладів освіти, оновлення навчально-матеріальної бази цих закладів має бути  у вас на постійному контролі,” – наголосив Вадим Миколайович, звертаючись до керівників районів, міст та громад. – Ще раз наголошую про вашу особисту відповідальність за стан завершення підготовки приміщень закладів освіти до нового навчального року та вжиття невідкладних заходів із забезпечення в них протипожежної безпеки.”

Джерело: http://www.adm-km.gov.ua/?p=42032

Web-адреса: rdatf.gov.ua/news/id/4239 | Переглядів: 113Дата публікації: 09:34 25.07.2018
Версія для слабо- зорих