Колегія районної державної адміністрації
Колегія районної державної адміністрації

Поділитися новиною:

Колегія районної державної адміністрації

Під головуванням заступника голови адміністрації Володимира Чавелюка проведено засідання колегії райдержадміністрації за участю членів колегії РДА.

На порядку денному засідання колегії розглянуто питання про забезпечення житлом дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, по якому доповіла Тетяна Марків – головний спеціаліст служби у справах дітей райдержадміністрації.

Зокрема, було зазначено, що відсутність житла – одна з найактуальніших проблем для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які дитячих будинків сімейного типу, з-під піклування. В Україні на законодавчому рівні закріплено обов’язок держави піклуватися про захист житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа. Забезпечення в районі реалізації державної політики у сфері захисту житлових прав дітей зазначених категорій покладено на Теофіпольську райдержадміністрацію як орган опіки та піклування.

Безпосереднє ведення справ та координація діяльності стосовно захисту прав дітей, зокрема дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, покладено на службу у справах дітей райдержадміністрації. Відповідно діяльність структурного підрозділу націлена на виконання Конституції України, Конвенції ООН про права дитини, Сімейного, Цивільного, Адміністративного, Житлового кодексів України, Законів України «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про соціальні послуги» і «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», Указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України та інших нормативно-правових актів.

Відповідно до положень Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» дитина-сирота - це дитина, в якої померли чи загинули батьки.

Дітьми, позбавленими батьківського піклування є діти, які залишилися без піклування батьків у зв’язку з позбавленням їх батьківських прав, відібранням у батьків без позбавлення батьківських прав, визнанням батьків безвісно відсутніми або недієздатними, оголошенням їх померлими, відбуванням покарання в місцях позбавлення волі та перебуванням їх під вартою на час слідства, розшуком їх органами внутрішніх справ, пов’язаним з ухиленням від сплати аліментів та відсутністю відомостей про їх місцезнаходження, тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов’язки, а також підкинуті діти, батьки яких невідомі, діти, від яких відмовилися батьки, та безпритульні діти.

На даний час на обліку в службі у справах дітей районної держаної адміністрації перебуває 52 дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: 15 діти – сироти, 37- діти, позбавлені батьківського піклування. З них: 34 дитини перебуває під опікою громадян, у дитячих будинках сімейного типу - 10 дітей, у прийомних сім՚ях -3, у Хмельницькому спеціалізованому будинку дитини - 2 дітей, у центрі соціально-психологічної реабілітації «Подолянчик» - 3 дитини. І лише 3 дитини забезпечені житлом на праві власності. Усі інші діти забезпеченні житлом на праві користування.

Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»  встановлює два напрями захисту житлових прав дітей зазначених категорій, а саме:

- збереження житла, яке вже належить їм на правах власності або на правах користування;

- надання нового житлового приміщення.

Збереження житла за дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, а також осіб із їх числа.

Законом передбачено, що за дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, а також особами з їх числа зберігається право на житло, у якому вони проживали з батьками або іншими родичами до моменту встановлення опіки/піклування, влаштування в прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Відповідальність за збереження житла та повернення його дітям після завершення терміну їх перебування в сім’ї опікуна або піклувальника, прийомній сім’ї, дитячому будинку сімейного типу, закладі для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, несуть місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування, розташовані за місцем знаходження такого нерухомого майна.

З метою забезпечення збереження цього нерухомого майна державні адміністрації та органи місцевого самоврядування можуть вживати певних заходів.

Встановлення опіки над майном.

Рішення про встановлення опіки над майном дітей приймається державною адміністрацією або виконавчим органом місцевої ради за місцем знаходження майна за поданням служби у справах дітей, яка веде облік нерухомого майна, що належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування.

Особі, яка призначається опікуном над майном дитини, служба у справах дітей видає рішення про встановлення опіки над майном, копію опису майна, копії документів, що підтверджують право власності дитини на майно, і забезпечує передачу майна дитини на підставі акта прийому-передачі.

Рішення про припинення опіки над майном приймається в разі втрати дитиною статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, досягнення дитиною повноліття, надання дитині повної цивільної дієздатності, відмови опікуна над майном від виконання своїх обов’язків, смерті опікуна над майном, смерті дитини

Встановлення заборони на відчуження житла.

Законом визначено, що житлові приміщення, у яких проживали діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, не можуть бути відчужені без згоди на це органів опіки та піклування, що може надаватися тільки в разі гарантування збереження права на житло таких дітей.

Суд у разі позбавлення батьків батьківських прав або відібрання дитини без позбавлення батьківських прав одночасно повинен накладати заборону на відчуження майна дітей, про що повідомляється нотаріальна  контора за місцем знаходження житла.

У разі якщо в дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, відсутнє житло, яке належить їй на праві власності або праві користування, або якщо повернення в це житло неможливе, то після досягнення дитиною 16-річного віку вона має право стати на квартирний облік і на соціальний квартирний облік за місцем свого походження або проживання до моменту встановлення опіки/піклування, влаштування в прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

 На квартирний облік беруться громадяни України, які потребують поліпшення житлових умов відповідно до «Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР», затверджених постановою Ради Міністрів Української РСР і Української Республіканської Ради професійних спілок № 470 від 11.12.1984 р. (зі змінами).

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа»,  діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які досягли 16 років, а також особи з їх числа,  за клопотанням служби у справах дітей про необхідність взяття на квартирний облік, беруться органами місцевого самоврядування за місцем їх походження на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

Наразі на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов перебуває 29 чоловік: 2 – діти, позбавлені батьківського піклування, 27 – особи з числа дітей- сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.

Постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 року №877 було  затвержено порядок та умови надання у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні оботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа.  Постановою від 1 червня 2020 року  № 5154 до неї внесено  зміни та затверджено  порядок та умови, що визначають механізм надання   субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні оботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа у 2020 році . Для формування пропозицій щодо потреби в субвенції за розпорядженням Теофіпольської держадміністрації створена відповідна комісія, яка є консультативно-дорадчим органом, затверджено положення про таку комісію та її склад. Було сформовано та затверджено загальний список дітей, які перебувають на квартирному обліку із зазначенням особистих даних цих дітей, дати взяття на квартирний облік, інвалідності ( у разі встановлення) та орієнтовної потреби в коштах, необхідних для придбавання житла.

Так, у Теофіпольському районі відповідно до постанови у 2018 році за рахунок субвенції з державного бюджету була придбан 1 квартира, у 2019 році - 3 квартири особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

За результатами розгляду питання члени колегії підтримали проект розпорядження.

Web-адреса: rdatf.gov.ua/news/id/6639 | Переглядів: 451Дата публікації: 12:47 30.07.2020
© Використання матерiалiв сайту Теофіпольської районної державної адміністрації дозволяється за умови посилання (для iнтернет-видань — гiперпосилання) на сайт Теофіпольської районної державної адміністрації